Új módszertan a gépészmérnök „gyártásban” is

 Keresni sem lehetett volna jobb helyet a gödöllői kampuszon a Computerworld hetilap CADfórumának a Gépészmérnöki Kar Mérnökinformatikai Központjánál. A helyszín és a téma - a legutóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően - szinkronban állt egymással. A résztvevők a számítógépes tervezés legújabb lehetőségeiről hallgattak meg előadásokat.

A konferencia témája a Gépészeti csoportmunka és analízis, szakmai bizottságának elnöke pedig dr. Szabó István egyetemi docens, a kar dékánja volt. A számítógéppel segített tervezés egyike az első számítógépes alkalmazásoknak. Nehezen tudunk ma olyan tárgyat mutatni, amely mögött nincs valamilyen CAD-alkalmazás - a dugóhúzótól az autóig mindent számítógéppel tervezünk. Természetesen ezek a szoftverek specializálódtak, különböző kiegészítésekkel látták el azokat, illeszkedve a gyártási eljárásokhoz.

 A tanácskozás első előadójaként a kar dékánja bemutatta a tervezés módszertanának fejlődését Leonardo da Vincitől az intuitív tervezésen át napjaink automatizált, döntési funkciókat átvállaló, mérnöki feladatokat is átvevő informatikai alapú tervezéséig.

Dr. Szabó István számos érzékletes példával mutatta be a téma felsőoktatást érintő aspektusait. Ez annál is inkább érdekes volt a résztvevők számára, mert az egyetemen gépészmérnököket „gyártanak" és tudvalevő, hogy a mérnöktársadalom jellemzően konzervatív. Érdekes dilemma, hogy az alkotó ember gondolkodása lassabban alakul át, mint amilyen gyorsan a technológia fejlődik. Mégis, lerövidült a fejlesztési ciklus, hamarabb kerülnek a piacra a termékek és a folyamatos termékfejlesztés vált a jellemzővé. Mindez módszertani váltást igényelt a Gépészmérnöki Kar oktatásában és természetesen az ipari igényeknek megfelelő kutató és fejlesztő tevékenységben is.

Az érdeklődők az előadások egy részét megtekinthetik a Computerworld honlapján.