Friss diplomával a nagybetűs élet kapujában

Százharmincöt, a Szent István Egyetem békéscsabai Gazdasági Karán végzett hallgató vehette át január 31-én diplomáját a kar sportcsarnokában ünnepélyes keretek között.

K. M.

 Nyitóbeszédet dr. Borzán Anita, a kar dékánja mondott, akit dr. Villányi László, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja követett. Ő kiemelte, hogy a békéscsabai karon is egyetemi képzés folyik és utalt a két kar szeptembertől tervezett még szorosabb együttműködésére. Elmondta, hogy az itt végzett közgazdászok alkalmasak az élethosszig tartó tanulásra. Megjegyezte, hogy egy-egy diplomaosztó mindig nehéz egy tanárember életében, mert a lelkük egy darabja eltávozik a tanítványokkal, de ugyanakkor a fiatalok tudása és helytállása révén reinkarnálódik. Majd megkérte a végzősöket, hogy álljanak fel és tapsolják meg a hozzátartozóikat, akik egy oldalt megérdemelnének a diplomájukban.

 A köszöntő szavakat követően Simonyi Imre szavaival búcsúzott a hallgatóktól Tóth Tibor hallgató. Őt a Bartók Béla Zeneiskola növendékének, Kővári Emesének a hegedűjátéka követte zongorakísérettel.

Az oklevelek kiosztása előtt még két beszéd is elhangzott. Az itt maradó hallgatók nevében Kecskeméti Tímea, a Hallgatói Önkormányzat alelnöke búcsúzott, míg a végzős hallgatókat Bán Barbara, pénzügyszakos hallgató képviselte. Barbara beszédében a három és félév történéseire emlékezett vissza diákszemmel. Megemlítette, hogy akadnak a mostani végzősök között, akik továbbtanulnak mesterszakon, vagy felismerve, hogy rossz úton jártak eddig egy új szakba kezdenek bele, míg másokat a nagy betűs élet várja az iskola kapuin kívül. Legvégül pedig köszönetet mondott a tanároknak áldozatos munkájukért.

 A hallgatók búcsúbeszédei után még volt egy fontos mozzanata az ünnepélynek mielőtt a jelenlévők kézhez kapták volna diplomájukat. A kiváló tanulmányi eredményért és szakdolgozatokért több hallgató is nívódíjban részesült, amit dr. Puskás János, megbízott rektorhelyettes adott át nekik.

Mindezt követően elérkezett a nagy pillanat, a pénzügy, a gazdálkodási, személyügyi szervező szakos hallgatók, és első alkalommal a közvetítő-mediátor képzésben sikeres záróvizsgát tett szakirányos hallgatók is átvehették oklevelüket.

 Az eseményt dr. Puskás János szavai zárták, aki sok sikert kívánt a friss diplomásoknak mind a munka világában, mind a magánéletben.

Az ünnepség utáni nagy kavarodásban sikerült két végzős hallgatóval beszélnem, hogy mihez kezdenek friss papírokkal a zsebükben.

Bán Barbara elmondta, hogy ő dolgozni szeretne egy könyvelői irodában. Aztán idővel szeretne mérlegképes könyvelői, majd könyvvizsgálói végzettséget is szerezni. Áprilisban pedig még megméreti magát dolgozatával az Országos Tudományos Diákköri Konferencia debreceni közgazdasági szekciójában.

Lepák Miklós, gazdasági szakon végzett hallgató mesterképzésre szeretne járni, de egyelőre még kérdőjeles, hogy az idén beadja-e bármelyik egyetemre is a jelentkezését. Elmondta, hogy még függőben vannak a műszaki menedzseri tanulmányai, azokat előbb be akarja fejezni. Azután pedig megpróbál az újonnan előállt nehéz gazdasági helyzetben munkát találni.

Bármerre is vesse a sors a most végzetteket, a lényeg, hogy ügyesen tudjanak sáfárkodni az itt tanultakkal és tapasztaltakkal, továbbá: olyan munkát válasszanak, amiben ki tudnak teljesedni és hasznosnak érzik magukat. Ezekkel a gondolatokkal kíván e cikk szerzője is sok sikert az előttük álló nagy úthoz!