Doktorképzés Csíkszeredában

 

Mint arról lapunk 5. oldalán tudósítunk, december 1-jén együttműködési megállapodást írt alá a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Szent István Egyetem rektora. Ebből az alkalomból kértük Magyar Ferencet, a GTK felnőttképzési referensét arra, hogy foglalja össze a megállapodás kari előzményeit.

B. G.

- Januártól dolgozom a karon, ekkor kaptam azt a feladatot a dékán úrtól, hogy tekintsem át, miként válhat a GTK újból részesévé az erdélyi magyar felsőoktatásnak. Amikor húsz évvel ezelőtt a határon túli magyarok oktatásának lehetősége magyar nyelven, szülőföldjükön megnyílt, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem elsőként kezdte el a képzését csíkszeredai központtal. A két országban létrejött alapítványok szervezték a munkát. A kar több száz mesterdiplomást bocsátott ki a Taploca utcai képzési épületből. 2001-ig tartott ez a nagy lendülettel történő oktatás. Ekkor létrehozták a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és mi vállaltuk, hogy kifutó rendszerben megszüntetjük a képzéseinket. 2005-ben adtuk ki az utolsó diplomát. Végzettjeink már a romániai társadalmi, gazdasági, politikai élet jeles szereplői.

Az év elején keresett meg bennünket a Sapientia csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományi Karának dékánja azzal az igénnyel, hogy újítsuk fel a szerepvállalásunkat. Most van rá esély, hogy a Sapientiát akkreditálják. Mesterszakjaik viszont gyakorlatilag nincsenek. Márpedig az adná meg a vonzerejüket, hogy ha a három éves alapképzés után helyben, nem szétszóródva Romániában tudnának tovább tanulni hallgatóik, egészen a doktorképzésig.

Az előkészítő munka a magyar oktatási kormányzat bevonásával, dr. Dux László felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár messzemenő támogatásával zajlott. Áprilisban – dr. Villányi László elárulta nekem, 115. székelyföldi útján –, dr. Gyetvai Árpádnak, a magyar oktatási kormányzat képviselőjének a jelenlétében aláírták a Műszaki és Társadalomtudományi Kar és a GTK együttműködési megállapodását. Ennek keretében a regionális és környezeti gazdaságtan valamint a vidékfejlesztési agrármérnök mesterszakok akkreditációját kezdtük el székhelyen kívüli képzési formában, dr. Tóth Tamás dékánhelyettes szakmai koordinálásával A Szent István Egyetem diplomáját adjuk majd ki, partneregyetemünk oktatóinak bevonásával.

Az együttműködési megállapodás után érkezett a hír, hogy a GTK második doktori iskoláját is akkreditálták. Rögtön felmerült, hogy erre a képzésre is nagy szüksége van az erdélyi magyar értelmiségnek. Dr. Hoffmann Rózsa oktatási államtitkárnak köszönhetően a tárca anyagi támogatásával és dr. Dux László szakmai segítségével szeptember 19-én 10 doktorandusz elkezdte tanulmányait a Regionális Tudományok Doktori Iskolájában, a csíkszeredai központban. (Magyarországon pedig 13-an tanulnak.) A doktoranduszok széles körből verbuválódtak, volt végzőseink is vannak közöttük. A magyar kormány igényli, hogy szeptembertől a Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskolánk is hirdessen felvételt Romániában. Bízunk benne, hogy a következő tanévben az említett mesterszakokon is elkezdődhet a képzés Csíkszeredában.

Minden megmozdulásunkat komoly sajtóérdeklődés övezi Hargita megye székhelyén, Gödöllő testvérvárosában a Csiki TV-től a Hargita Népén át az online médiáig. Legutóbb a Sikeres Székelyföld konferenciasorozaton vett részt a GTK, ahol azt a kérdést boncolgatták a résztvevők, hogy miként lehet növelni a felsőoktatási intézmények társadalmi szerepvállalását. A plenáris vitaindító előadást dr. Tóth Tamás tartotta. Mindez azt mutatja, hogy Csíkszeredában, a Székelyföldön a Szent István Egyetem helye, szerepe, igény a jelenlétére és tevékenységére megkérdőjelezhetetlen. A legfrissebb eredmény, hogy a két egyetem két kara közös online folyóiratot alapít. Nemcsak a doktori képzést visszük oda, hanem a publikációs lehetőséget is.