Nincs jó pedagógusképzés gyakorlat nélkül

A TÁMOP 4.1.2-08/1/B Mentor(h)áló projekt a pedagógusképzés tartalmi/módszertani megújítását szolgálja országos hálózatba kapcsolt regionális szolgáltató és kutatóközpont létrehozásával. Működésével létrejön a felsőoktatás-közoktatás funkcionális kapcsolata, kiteljesedik a pedagógusképzés átalakulása, fejlődnek a résztvevők szakmai kompetenciái.

DR. BENCZE SÁNDORNÉ

főiskolai docens

ABPK Szarvas

A kutató- és fejlesztő tevékenységnek részese volt minden dél-alföldi pedagógusképző intézmény és a régió együttműködő intézményei. Az eredmények érintettjei a régió tanulói, hallgatói, tanárai és oktatói.

A Mentor(h)áló program a Szegedi Tudományegyetem vezetésével – a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karával, a bajai Eötvös József Főiskolával, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karával mint konzorciumi együttműködő partnerekkel – valósult meg a Dél-alföldi régióban 2009 és 2011 között.

A projekt zárókonferenciáját november 18-án a Szegedi Tudományegyetemen tartották. Dr. Pukánszky Béla, a projekt szakmai vezetője összefoglaló előadásában beszámolt a projekt eredményeiről, melyek a következők:

1. Pedagógus kompetencia profilok

2. Szakmai profilok a RADAR-ban

3. Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózat létrehozása

Előadásában hangsúlyozta a külső gyakorlóhelyeken tanítók munkájának a segítését. 

Dr. Homor Géza, a projekt koordinátora is hasonlóan vélekedett; kiemelte a szakmai együttműködést a jó gyakorlat megismerésére, terjesztésére, mert nincs jó pedagógusképzés gyakorlat nélkül.

Karunk nagyobb szerepet vállal a szakmai-módszertani képzési programok megvalósításában, továbbképzések szervezésében.

A projekt érdeme, hogy regionális szakmai együttműködés jött létre a pedagógusképzést folytató karok között.