Ötödével csökken az állami támogatás

A Szent István Egyetem Szenátusa december 14-én tartotta 2011/2012. tanévi negyedik, egybe az óesztendőben utolsó rendes ülését Gödöllőn.

B. G.

Napirend előtt dr. Solti László rektor bejelentette, hogy az Országos Tudományos Diákköri Tanács dr. Villányi László egyetemi tanárt, dékánt és dr. Kászonyi Gábor főiskolai tanárt Mestertanár kitüntetésben részesítette. Az egyetemi lap felelős szerkesztője, Balázs Gusztáv pedig Újságírói díja vett át az Akadémián tartott ünnepségen.

A testület elsőként dr. Molnár József egyetemi tanárnak az általános rektorhelyettesi megbízás elnyerésére benyújtott pályázatáról nyilvánított véleményt. Dr. Solti László rektor a pályázat támogatását kérte a Szenátustól. Mint elmondta, vezetői pályázatában is jelezte, a második rektori ciklusban négy rektor-helyettessel szeretné ellátni feladatát. A testület 30 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással támogatta dr. Molnár József pályázatát.

A Szenátus az ősszel integrálódott karok vezetésére benyújtott dékáni pályázatokról is véleményt nyilvánított; 36 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta dr. Lipcsei Imre főiskolai tanár dékáni megbízását az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon, 27 igen, 9 nem szavazattal és 1 tartózkodással támogatta dr. Puskás János egyetemi docens dékáni megbízását a Gazdasági- Agrár- és Egészségtudományi Karon.

A Szenátus támogatta dr. Szenczi Ottó egyetemi tanári pályázatát az Állatorvos-tudományi Kar Nagyállat Klinika Intézetébe és dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanári pályázatát a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézetébe.

Dr. Orosz Szilvia egyetemi docens lemondott az Egyetemi Választási Bizottság elnöki tisztségéről. 

A Szenátus dr. Kovács Lászlót, a GTK Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézetének adjunktusát választotta meg a bizottság új elnökének.

A Szenátus támogatta az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar jászberényi Társadalomtudományi Intézetében a jégpálya működtetésének átalakítását. A létesítmény működtetését a városi önkormányzat vállalja magára, azzal a kitétellel, hogy a gyakorlóintézmény tanulói térítésmentesen, a kar hallgatói ingyen vagy kedvezményesen használhassák azt.

Juhász Dániel alpolgármester és dr. Lipcsei Imre mb. dékán december 8-án személyes találkozás alkalmával, egyeztetést követően megállapodtak abban, hogy a jászberényi önkormányzat felügyeletével a LEHEL ICE Kft. működtesse – bérbe vegye az ABPK kezelésében lévő műjégpályát.

Könyvtári együttműködési megállapodást köt a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével a Szent István Egyetem a Szenátus támogatásával. Az Egyetemi Könyvtár vezetése a múlt nyáron egy pécsi konferenciáról visszatérve nézte meg a Főszékesegyházi Könyvtárat. Bár a látogatás csak a kiállított anyag megtekintésére terjedt ki, az ott tapasztaltak alapján világossá vált, hogy a Főszékesegyházi Könyvtár állománya nagymértékben az egyetem képzési és kutatási profiljába illik. Ennek oka, hogy a kalocsai érsekség ezeréves fennállása alatt nemcsak a magyarországi hitéletnek volt (és jelenleg is) meghatározó tényezője, hanem hosszú időn keresztül igazgatási és tudományos központ volt, illetve jelentős mezőgazdasági nagybirtokkal is rendelkezett.

A Szent István Egyetem Könyvtára nyilvános tudományos közgyűjtemény: szakkönyvtárak és az ezek keretében működő levéltárak és muzeális gyűjtemények hálózata, amely az egyetem hallgatóit, oktatóit, kutatóit és a gyűjtőkörnek megfelelő tudományterületek iránt érdeklődőket látja el információval, szolgálja a képzést és kutatást, tevékenyen részt vesz az információs kultúra elsajátíttatásában és terjesztésében, valamint a magyar kulturális örökség ápolásában és gondozásában.

Az együttműködési megállapodás ötlete Haynald Lajos, a botanikus érsek halálának 120. évfordulója kapcsán merült fel. Az együttműködés révén lehetővé válik egymás kölcsönös segítése, dokumentumokkal, információkkal való ellátása.

A Szenátus jóváhagyta, hogy a Gépészmérnöki Kar létesítménymérnöki mesterképzési szakán dr. Barótfi István egyetemi tanár helyett az új szakfelelős dr. Halász Györgyné PhD, egyetemi docens, az audiovizuális szakasszisztens felsőfokú szakképzési szakon dr. Szabó József helyett Nakov Ljubomir tanszéki mérnök legyen.

Együttműködési megállapodás megkötését támogatta a Szenátus a SZIE GTK és a Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, a SZIE és a Gödöllői Körzeti Földhivatal, a SZIE és a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ valamint a SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont és a London Style Nyelviskola között.

A napirend megtárgyalása után dr. Solti László tájékoztatást adott arról, hogy a jövő évi költségvetési tervezet szerint az egyetem állami támogatása 21,4 százalékkal csökken. Utalva a lapunkban megjelenő interjúra (a 6-7. oldalon közöljük – a szerk.), elmondta, abban megköszöni az idei megszorítások végrehajtásához kapott támogatást az egyetem polgáraitól, de 2012-ben újabb forduló vár ránk. Felelősségünk a Szent István Egyetem életben tartsa.    

Az újjáalakuló költségvetési bizottság feladata lesz a szükséges javaslatok kidolgozása.