Dékán-helyettesi megbízások


 

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon belüli feladatmegosztás megváltoztatása, illetve a vonatkozó feladatkör kibővülése miatt a jelenleg fennálló dékán-helyettesi beosztások mellett további dékán-helyettesi vezetői beosztások kialakítása vált szükségessé.

Dr. Villányi László egyetemi tanár, dékán 2011. december 1-jétől a dékán-helyettesi vezetői beosztásra vonatkozó pályázati eljárás eredményes lezárultáig, de legkésőbb 2016. augusztus 12. napjáig megbízta:

Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanárt a Társadalomtudományi Intézet Civil biztonság- és védelemtudományi tanszék vezetőjét a GTK tudományos dékán-helyettesi vezetői beosztás ellátásával.

Dr. Kozári József egyetemi docenst, a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szaktanácsadási Kutatóközpontjának vezetőjét a GTK szaktanácsadásért, felnőttképzésért és továbbképzésért felelős dékán-helyettesi vezetői beosztás ellátásával.

A tudományos dékán-helyettes alapvető feladata a kar tudományos munkájának koordinálása, tervezése, szervezése, szakmai irányítása és felügyelete.

A szaktanácsadásért, felnőttképzésért és továbbképzésért felelős dékán-helyettes alapvető feladata: a karon folyó szaktanácsadási, felnőttképzési és továbbképzési feladatok irányítása, ellenőrzése és koordinálása.