Rendkívül sikeres GTK TDK!

 November 23-án rendezte Tudományos Diákköri Konferenciáját a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllőn. 12 szekcióban 74 pályamunkát mutatott be 76 hallgató. A szekció bizottságok véleménye szerint a hallgatók többsége kimagasló kutató munkával szerepelt a megmérettetésen, ezt bizonyítja az is, hogy 39 pályamunka bemutatását javasolták a XXXI. OTDK-n. Rendezvényünket a TÁMOP-4.2.2.B10/1 „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” projekt támogatta.

Helyezett hallgatók szekciónkénti bontásban:

Agrárökonómia Szekció I. hely: Ruskó Zsófia, GTK RKG MSc II. évf. (Témavezető: Nagyné Dr. Pércsi Kinga e. docens GTK RGVI) II. hely: Szappanos Renáta GTK RKG MSc II. évf. (Dr. Tóth Tamás e. docens GTK RGVI) III. hely: Czabadai Lilla Mária GTK VAM MSc I. évf. Herczeg Boglárka Mária GTK RKG MSc I. évf. (Dr. Káposzta József e. docens GTK RGVI, Orlovits Zsolt adjunktus GTK GJKI)

Alkalmazott Informatika Szekció I. hely: Sápi András GTK VSZ MSc II. évf. (Dr. Pitlik László e. docens GTK TKI) II. hely: Kovács László GTK VSZ MSc II. évf. (Dr. Pitlik László e. docens GTK TKI)

Andragógia Szekció I. hely: Nédermann Istvánné GTK EET MA II. évf. (Dr. Jereb Katalin e. adjunktus GTK PTI) II. hely: Balázs Bettina GTK Andragógia BA III. évf. (Dr. Budavári- Takács Ildikó e. docens GTK PTI) III. hely: Nagy Lászlóné GTK EET MA II. évf. (Dr. Budavári- Takács Ildikó e. docens GTK PTI)

Ellátási lánc és Menedzsment Szekció I. hely: Koritsánszky András GTK GM BA IV. évf. (Miskolcziné Gábriel Mónika e. tanársegéd, GTK VGSZI) II. hely: Kollár Dóra GTK GM BA. III. évf. (Dr. Gyenge Balázs e. docens GTK VGSZI)

Emberi Erőforrások Szekció I. hely: Kardos Nikolett GTK EET MA II. évf. (Csehné Dr. Papp Imola e. docens GTK PTI) II. hely: Schelcz Anita GTK EET MA II. évf. (Csehné Dr. Papp Imola e. docens GTK PTI) III. hely: Rück Éva GTK EE BA I. évf. (Dr. Rudnák Ildikó e. docens GTK TI)

Marketing I. Szekció I. hely: Tari Katalin, GTK KM BSc III. évf. (Dr. Papp János e. docens GTK MI, Dr. Szolnoki Gergely e. docens, Forschungsanstalt Geisenheim/ Fachgebiet Betriebswirtschaft und Marktforschung) II. hely: Vodicska Zsófia GTK KM BA IV. évf. (Rácz Georgina PhD hallgató GTK MI)

Marketing II. Szekció I. hely: Varga Zoltán GTK Marketing MSc I. évf. (Dr. Komáromi Nándor e. docens GTK MI) II. hely: Hajdu Veronika GTK Marketing MSc. II. évf. (Dr. Gyenge Balázs e. docens GTK MI) III. hely: Hartel-Török Zsuzsanna GTK Marketing MSc IV. évf. (Rácz Georgina PhD hallgató GTK MI)

Pénzügy Szekció I. hely: Resperger Róbert GTK KG osztatlan képzés V. évf. (Dr. Zéman Zoltán e. docens GTK PSZI) II. hely: Péntek-Gyulai Attila GTK GM BA IV. évf. (Komáromi Kálmán e. adjunktus GTK PSZI) III. hely: Filler Krisztina GTK PSZ BA IV. évf. (Hegedűs Szilárd PhD hallgató GTK PSZI)

Területfejlesztés és Innováció Szekció I. hely: Ármós Borbála GTK RKG MSc II. évf. (Urbánné Malomsoki Mónika t. mérnök GTK RGVI) II. hely: Szikora Ágnes GTK RKG MA II. évf. (Dr. Tóth Tamás e. docens GTK RGVI) III. hely: Oroszki Viktória GTK GM BA IV. évf. (Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária e. docens GTK KMI)

Területi Folyamatok Szekció I. hely: Kis Máté GTK RKG MSc II. évf. (Dr. Káposzta József e. docens GTK RGVI) II. hely: Áldorfai György GTK VAM MSc I. évf. (Urbánné Malomsoki Mónika t. mérnök GTK RGVI, Vinogradov Szergej e. adjunktus GTK KMI) III. hely: Bálint Csaba GTK GVAM BSc IV. évf. (Dr. Tóth Tamás e. docens GTK RGVI)

 

Turizmus Szekció I. hely: Kis Boglárka GTK TV BA III. évf. (Prof. Dr. Szabó Lajos professzor emeritus GTK RGVI) II. hely: Farkas Eszter Katalin GTK VAM Msc II. évf. (Dr. Ritter Krisztián e. docens GTK RGVI) III. hely: Kovács Vilmos Gergő GTK TV BA III. évf. (Prof. Dr. Szabó Lajos professzor emeritus GTK RGVI)

Vállalatgazdasági Szekció I. hely: Palotás Eszter GTK GM BA IV. évf. (Prof. Dr. Illés B. Csaba e. tanár GTK VGSZI) III. hely: Horváth Ildikó GTK GM BA IV. évf. (Törőné Dunay Anna e. adjunktus GTK VGSZI) III. hely: Orbán Eszter GTK GM BA IV. évf. (Prof. Dr. Illés B. Csaba e. tanár GTK VGSZI)

Kiemelt különdíjasok:

Rektori különdíj (kd.): Ármós Borbála, GTK Dékáni kd.: Kis Boglárka, Varga Zoltán. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola kd.: Kollár Dóra, Palotás Eszter, Resperger Róbert, Sápi András, Regionális Tudományok Doktori Iskola kd.: Kis Máté, Ruskó Zsófia, Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács kd.: Horváth Ildikó, Iliás Anikó, Koritár Gabriella, Koritsánszky András, Kovács László, Lipták Balázs, Nédermann Istvánné, Péntek-Gyulai Attila, Stiglincz Hajnalka, Sztankó Gabriella, Szlancsika Renáta, Topa Zoltán.

Hallgatóink több mint 1 millió Ft értékben részesültek helyezési és különdíjakban. Az eredmények részletes listája a GTK honlapján, a www.gtk.szie.hu/tdk_informáciok aloldalon megtalálható.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a fenti szervezeteken kívül a különdíjak felajánlásáért a következőknek: Agrár Management Alapítvány, Ameropa Training & Consulting Kkt., Állami Számvevőszék, Autográf Bt., Flóbert-Ház Kft., GTK PSZI, GTK PTI, GTK RGVI, Gödöllői Agrárközpont Közhasznú Nonprofit Kft., EMVA Kft., Emberi Erőforrások Fejlesztéséért Alapítvány, ÉMI Kft., IFS Hungary Kft., Innokend Kft., HVG Lapkiadó, Haszon Agrár Kft. Kollégium Kft., Kontakt Alapítvány, Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány, Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Mindennapi Pszichológia (mipszi.hu), Ökrös és Társa Kft., PSZIMED-2005. Bt., TK Service Rendezvényszervező Iroda, Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége, Viola Turizmus Bt. Tiszabercel, VKSZI, Zöld Utak Turisztikai és Vendéglátási Innovációs Klaszter, A technológiai transzfert és innováció menedzsmentet elősegítő TÁMOP-4.2.1-08/1/KMR-2008-0003 sz. projekt.

 

SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanács