Gödöllői-dombság természeti- és gazdaságföldrajzi viszonyai, kultúrtörténete

 A Szent István Egyetem oktatóinak és kutatóinak egy kis csoportja évek óta hiányt jelentő kiadványt állított össze: Gödöllői-dombság természeti- és gazdaságföldrajzi viszonyai, kultúrtörténete címmel.

A kiadvány egyszerre tényfeltáró és problémamegoldó. Foglalkozik a talajjal, mint termőréteggel, az ember vagy az időjárás okozta károkkal (eróziói) egyaránt, majd megoldásokat keres ezek kivédésére, lehetőség szerinti csökkentésére.

Fontos része az időjárással foglalkozó rész, mely részben foglalkozik a 100 éves múltra visszatekinthető térségi adatokkal, részben mint a jelenlegi szolgálati rendszer előnyeivel és hibáival.

Nem kis része a kiadványnak a flórával és a faunával foglalkozó rész, hiszen a tájegységben számos fokozottan védett faj található.

Olyan unikumokkal is foglalkoznak a szerzők, melyek akár világörökségi védelmet is élvezhetnének, ilyen pl. a Csörsz-árka, annak építési körülményei, célja, a tájra gyakorolt hatása. Az ember és a táj egységes szemlélete alapján ismertetik a dombság településeinek műemlékeit, szobrait, emlékműveit, e táj híres szülöttjeit.

Mindezt áthatja az a szemlélet, hogy szűkebb hazánk ismeretét, sőt szeretetét már korán át kell plántálni kis és nagy gyermekek tudásanyagába.

Nem véletlen, hogy szinte mindegyik fejezet valamiképpen csatlakozik a turizmus fejlesztése témakörhöz, hiszen a szerzők hatalmas anyagi és szellemi tőke ebbéli beáramlásának lehetőségében hisznek.

Összegezve: a szerzők, remélik, hogy a kedves Olvasó részletesen megismeri hazánk ezen szép kis szegletét.

Számunkra az Agroinform Kiadónál megjelent mű különleges értékét adja, hogy tárgyának mintegy a földrajzi középpontjában működik a Szent István Egyetem székhelye.