Akinek gömbölyű a Föld – Beszélgetés dr. Vasa László dékán-helyettessel


Nemzetközi szinten elismert tudományos tevékenysége, nemzetközi tudományos szervezetekben betöltött aktív szerepe és a két intézmény kapcsolatának fejlesztése elismeréseként tiszteletbeli doktorrá (Dr. h.c.) avatták dr. Vasa Lászlót, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékán-helyettesét Oroszország egyik legnagyobb presztízsű közgazdasági egyetemén, a jekatyerinburgi Ural State University of Economics-on. Ebből az alkalomból beszélgetünk a 35 éves egyetemi docenssel. 

B. G.

- Gratulálunk a szokatlanul fiatalon elnyert kitüntetéshez! Az idők változását jelzi az is, hogy ön az első vállalati és nemzetközi kapcsolatokért felelős dékán-helyettes a karon.   

- A feladatot korábban a külügyi és vállalati kabinet látta el, majd a dékán úr úgy látta jónak, hogy hatékonyabb és a partnerek számára is jelzés értékű, ha ezek a területek dékán-helyettesi szinten jelennek meg. A GTK-nak jelentős nemzetközi kapcsolatai vannak. Ezekhez igyekszem hozzáadni azokat, amiket magam építettem ki szakmai és üzleti vonalon ígéretes közép-ázsiai, távol-keleti és más régiókban. Tudományos partnereket, közös pályázatokat és hallgatókat szervezek, „hozok” és aktivizálok. A jelenlegi viszonyok között úgy tűnik, hogy a külföldi hallgatók segítségével lehet növelni jövedelemtermelő képességünket, emelni nemzetközi presztízsünket – a Szent István Egyetem egésze javára.

- Fiatal oktatóként, kutatóként a földgömbön jó nagyot lendítve kezdte építeni nemzetközi pályafutását.

- Közép-Ázsia, a Távol-Kelet, Afrika és a balkáni régió feltörekvő piacain, de Észak-Amerikában is vannak kapcsolataim. Konferenciákon veszek részt, belekerültem különböző tudományos-kutatási hálózatokba, amik révén gyakorlatilag már magától jönnek az újabb és újabb lehetőségek, felkérések. Számos külföldi egyetemen vagyok vendégprofesszor; kinevezéssel és megbízólevéllel, különböző tárgyakban, mint például agrárökonómia, háztartás-gazdaságtan és a turizmus erőforrásai. Több doktorandusz hallgató témavezetője vagyok külföldön; az első most védi meg disszertációját. Két évvel ezelőtt tiszteletbeli professzori kinevezést kaptam Közép-Ázsia legjobb közgazdasági egyetemén, Kazahsztánban. Most, novemberben avattak tiszteletbeli doktorrá az Ural State University of Economics-on, Jekatyerinburgban. Ez Oroszország harmadik legfontosabb városa, az olajban és nyersanyagban gazdag, hadiiparáról híres Szverdlovszk körzet székhelye. A környéken termelik meg Oroszország GDP-jének 10%-át. Az Uráli Állami Közgazdasági Egyetemen hosszú ideje vendégprofesszorként tevékenykedem. Kurzusokat tartok doktoranduszok, kandidátusprogramban résztvevők számára, valamint mesterszakon. Különböző rendezvényeken szakértőként és plenáris előadóként veszek részt. Kiemelkedő megtiszteltetés számomra a doctor honoris causa cím, ami jókora felelősséggel is jár, hiszen most már azt az egyetemet is képviselem, bárhol vagyok.

- Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy a világnak ezen a részén előre tudjon haladni egy magyarországi tanár?

- Például rugalmasság és empátia. A közép-ázsiai partnerek, de még a távol-keletiek is sokkal szívesebben kooperálnak kelet-európaiakkal, közép-európaiakkal, mert közelebb áll hozzájuk a gondolkodásmódunk. Átmeneti gazdaságuk van, ők is ugyanúgy hátra hagytak egy rendszert, mint mi. Kíváncsiak arra, hogy miként alakítottuk át a mezőgazdaságot, hogyan változtattunk a felsőoktatáson és milyen irányt vett a gazdaságpolitikánk. Szívesen fogadják a közép-európai előadókat és szakértőket a különböző projektjeikben. Azt tekintik megbízható partnernek, aki elfogadja a felkérést egy előadásra, kurzusok tartására az esemény előtt egy héttel is. S aki ehhez alkalmazkodni tud, azt hívják máskor is.

Büszke vagyok rá, hogy Eurasian Economic Club of Scientists (EECS) alapító tagjaként kezdeményezője és szervezőbizottsági tagja vagyok a Közép-Ázsia Davosának számító, évente megrendezésre kerülő Astana Economic Forum-nak, ahol az ENSZ vezetői, miniszterek, Nobel-díjas tudósok is megjelennek. A legutóbbi fórumon 4500 delegált jelent meg. Az ottani aktív szerepvállalás nagyban megkönnyítheti a közép-ázsiai egyetemi kapcsolatépítést és a kazah oktatási projektekbe való bekerülést.

- Milyen témakörökben és hogyan készül fel a távoli országokban tartandó előadásaira?

- Bármilyen témáról van szó, fontos, hogy az előadás összhangban legyen a magyarországi vagy európai tapasztalatokkal és elemezze a feltörekvő piacok helyzetét. A tematika nyilván összeáll – hiszen 10 éve kutatok tantárgyaim tudományterületein –, az adatgyűjtésben pedig nagy segítséget nyújtanak a nemzetközi szervezetekben élvezett tagságomból fakadóan részemre megnyíló zárt adatbázisok.

- A hozzánk keletről érkező delegációk rendszerint különösebb ellenérzés nélkül szólnak arról, hogy bevezették a bolognai szisztémát.

- Felismerték, hogy „erre van az előre”. Kazahsztánban például öt doktorandusz-hallgatóm van. Az ottani kísérleti projektben előírás, hogy a hallgatóknak kell egy angol nyelvű témavezető is. Rendszeresen kijárok, órát tartok, konzultálok a hallgatókkal és természetesen mindegyiknek a védésére is el kell mennem. Igénylik - mert presztízst ad az oktatásuknak - a nyugati tapasztalatot.

- Nagy vonzerőt jelentenek hallgatóink számára a külföldi képzési lehetőségek. Ezek bővítésében is szerepet vállalt.

- Külügyi berkekben a Szent István Egyetem és a Josai Nemzetközi Egyetem közötti együttműködést kiválósági pontnak tekintik a magyar-japán kapcsolatokban. Örülök, hogy ennek kialakításában a Külügyminisztérium és a tokiói magyar nagykövetség támogatásával segíthettem. Már 10 hallgatónk vett részt egyhónapos japán tanulmányúton és a hallgatócsere kölcsönös. Ősszel utaznak a magyarok, tavasszal jönnek a japánok. Már második hallgatónk nyert el egy éves ösztöndíjat Japánba, ahol semmilyen költséget nem kell fizetnie. Tímár Sándor hallgatónk 2 évet töltött Japánban és most felvették az egyik legismertebb japán élelmiszerkereskedelmi cég európai piacok fejlesztéséért felelős menedzserének.

- Nem oly régen még ön is hallgató volt Gödöllőn. Elárulná, hogyan tanult meg olyan jól angolul, hogy az egész világban otthon van?

- Doktorandusz koromig csak németül beszéltem, szakfordítóként végeztem. Rájöttem, hogy elveszek, ha nem tanulok meg angolul. Autodidakta módon jutottam el oda, hogy a publikációk többségét már ezen a nyelven írom.

- Nem beszéltünk még Kínáról, pedig…

- … az egyetemi lap is megírta, hogy címzetes egyetemi tanári kitüntetést kapott dr. Kan Man Lok Paul, Magyarország Hong Kong-ba akkreditált tiszteletbeli konzulja.

- Ennek a kapcsolatnak is ön volt a fő kezdeményezője. 

- Nagy eredmény, hogy címzetes professzorunk felajánlása révén egy GTK hallgató ingyenesen tanulhat egy évig a világ 50, Ázsia 5 legjobb egyeteme közé sorolt Chinese University of Hong Kong-on. Kíváncsi vagyok, hogy milyen pályát indít majd el ez a lehetőség…