„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon”*


 DR. BENCZE SÁNDORNÉ

főiskolai docens

ABPK Szarvas

Ünnepi program keretében fogadta vendégeit a Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Bölcsődéje november 5-én Szarvason. Az intézmény Új utak, új lehetőségek a bölcsődei nevelésben-gondozásban címmel rendezett konferenciát a régió szakemberei számára. A konferencia egész napos programja tartalmas áttekintést adott a bölcsőde fejlődéséről, szerepköreinek bővüléséről. A közel száz bölcsődei vezető részvételével lezajlott tanácskozás a gyakorlat és elmélet egysége, összehangolása szempontjából is hasznosnak bizonyult.

A konferencia kiváló lehetőséget nyújtott a hallgatók és oktatók tapasztalatcseréjére, új információk megosztására és befogadására. Az „Aprók kertje” bölcsőde felújított formában, a kor követelményeinek megfelelően szolgálja a gyermekek érdekeit. Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőfokú szakképzésének hallgatói ebben a bölcsődében hospitálnak és töltik szakmai idejüket.

A kar oktatói a következő témakörökben tartottak előadásokat, bemutatókat:

  • Mozgásfejlődési sajátosságok a korai életévekben (Dr. Bencze Sándorné PhD, tanszékvezető főiskolai docens);
  • Népi mondókák és gyermekversek szerepe a nyelvi kommunikációs fejlődés szolgálatában (Dr. Katona Krisztina PhD, tanszékvezető főiskolai docens);
  • Konfliktuskezelés kisgyermekkorban, korai fejlesztés (F. Rácz Tünde főisk. tanársegéd, PhD-hallgató).

Az országban folyó hasonló képzések között az iskoláskor előtti nevelés területén az ABPK Pedagógiai Intézete helyzeti előnyben van az „Aprók kertje” bölcsődének köszönhetően, amely az oktatásunkhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket messzemenően megteremti.

*(Példabeszédek Könyve 22,6)