Válságban is gyarapodva

Noha az év végi „zárszámadásnak” még nem jött el az ideje, hiszen még majd’ egy hónapnak kell eltelnie az év utolsó napjáig, azt azonban máris elmondhatjuk, hogy a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár az egyre nehezedő gazdasági helyzetben is sikeresen, az olvasók hasznára tudta bővíteni állományát. Az olvasókkal készített könyves fenyőfa alatt gazdag a könyvajándék.

BERZE LAJOS

könyvtáros, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Gyűjteményszervezési és Feldolgozó Részleg vezetője

Ha csak a puszta számokat nézzük, akkor november végéig a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, valamint a tanszéki könyvtárak  mintegy 7 millió forint értékben vettek, vagy kaptak (ajándékba, illetve cserébe) könyveket. Ezen összegből közel 3600 kötettel gyarapodott állományuk. Folyóiratokra idén több mint 9 millió forintot költöttünk, s ennyi pénzből 342 hazai és 37 külföldi lapra tudtunk egy évig előfizetni.

Könyvtárunk az előző évekhez hasonlatosan, több forrásból gyarapította az olvasók, könyvtárlátogatók által hozzáférhető könyveinek, folyóiratainak mennyiségét és féleségét. A sikeres és hasznos állománybővítés érdekében a Könyvtár az intézményi költségvetés által biztosított kereten felül működési bevételeinek egy jelentős részét is dokumentum-beszerzésre fordította, de ezen túlmenően pályázatok, ajándékok és nemzetközi cserekapcsolatok révén is bővítette állományát.

Pályázatok, gyarapítási programok

 Ez év júniusában nyílt meg a lehetőség Könyvtárunk előtt is, hogy a Kormány által támogatott Márai-program keretében, a hazai kiadók által összeállított listáról tényirodalmi és szépirodalmi művekkel gyarapítsa állományát. E program keretében olyan művekkel gazdagodhattunk, mint például Mándy Iván kiváló novellái, vagy a Michelangelo - A teljes életmű című grandiózus könyvalkotás, amely kísérletet tesz arra, hogy Michelangelo rendkívüli munkásságát írásban és képekben valóban átfogóan bemutassa.

Szintén komoly segítséget jelentett a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által koordinált pályázat, amelynek keretében 500 000 Ft értékben tudtunk olyan – elsősorban drága, külföldi – kiadványokat beszerezni, amelyek tartalmilag a verseny, mint gazdasági jelenség társadalmi elfogadottságát, a jogkövető magatartást, a versenybarát, és a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet elősegítését, illetve a fogyasztói tudatosság növelését célozzák meg.

 

 Könyvet a Könyvtárból, könyvet a Könyvtárba

 Szerencsére a nehéz gazdasági helyzet mit sem csökkentette a szervezetek és magánszemélyek ajándékozási kedvét. Idén – eddig a pillanatig – több mint 1400 könyvvel gazdagították adományozóink Könyvtárunk állományát. Mindenképpen meg kell említeni az MTA Agrártudományok Osztálya elnökének, dr. Solti László rektor úrnak 277 kötetből álló adományát, dr. Láng István akadémikus több mint 360 kötetre rúgó, és Köves Gyula 313 kötetből álló ajándékát. Nagy örömmel fogadtuk egyetemünk oktatóinak, kutatóinak felajánlásait is. Ily módon idén majd’ 460 kötettel gyarapodtunk, közöttük rendkívül értékes külföldi könyvekkel is. Nagy becsben tartjuk a szerzők által dedikált, vagy Könyvtárunknak szóló ajánlással ellátott műveket. Ez évben is sok ilyennel gazdagodtunk, többek között dr. Kósa András, dr. Szabó Lajos, dr. Gelencsér Endre és sokan mások jóvoltából. Az ajándékba kapott könyvek egy része még feldolgozás alatt áll, de azt már most is elmondhatjuk, hogy becsült összértékük meghaladja a másfél millió forintot. Köszönjük!

 Boltról boltra

 Természetesen ebben az évben is éltünk az állománygyarapítás leghagyományosabb módjával, a vásárlással. Ez idáig ilyen célra körülbelül 3 millió forintot fordítottunk, s ezen összegből mintegy 1300 könyvet szereztünk be. Az egyes karokon oktatott tárgyak kötelező és ajánlott irodalmai, valamint jegyzetei mellett olyan érdekességeket is sikerült beszereznünk, mint például a Divatok és korok című könyv, vagy a Magyarország orchideáinak atlasza, amely bemutatja e különleges életmódjukról és színpompás virágaikról méltán híres növények számos, Magyarországon is honos faját. Persze az érdekességek mellett olyan dokumentumokat is beszereztünk, amelyeket munkájuk, tanulmányaik során forgathatnak haszonnal egyetemünk oktatói és hallgatói. Csupán néhányat kiemelve ezek közül említsük meg a Magyarország kistájainak katasztere című művet, amely az MTA kiadásában jelent meg, s az ország 230 természeti földrajzi egységének domborzatát, földtanát, éghajlatát, vízrajzát, növényzetét, talajait, közlekedési hálózatát, települési- és népességi viszonyait ismerteti, vagy a Kisbéri-félvér Méneskönyvet, amely tartalmazza az e fajtában törzskönyvezett kancákat, összes alapadatukkal (méret, minősítés, származás stb.) együtt.

Számos megrendelésünk teljesítése még folyamatban van, így a vásárlások révén beszerzett könyvek száma és értéke év végére még tovább nő.

 Ritkaságokból válogatunk

 Végül, de nem utolsó sorban említsük meg, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár kötelespéldány válogatásai során kollégáink a majd’ 200 gyűjtőkörünkbe tartozó könyv között olyan ritkaságokkal gazdagították Könyvtárunkat, mint például az Erdei méhlegelő – Akác című könyv, amely az MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóság kiadásában, Fritsch Ottó erdőmérnök-méhészmester szerkesztésében jelent meg. A méhészek mindennapi munkáját segítő kiadvány a szerkesztő több évtizedes, akácerdőkre vonatkozó megfigyeléseit adja közre mintegy 400 oldalon. Az ország teljes területére, településekre bontva ismerteti az akác előfordulását és virágzási sorrendjét. A könyvben 240 oldalnyi térkép mutatja be az akácerdők területi elhelyezkedését, gyakorlati segítséget nyújtva terepi megközelítésükhöz, a méhészeti tevékenység szervezéséhez.