Könyvtári projekt zárása Békéscsabán

December 13-án került sor a TÁMOP-3.2.4-08/1/-2009-0023 jelű, a Tudásvagyon széles körű megosztása a régiók közötti együttműködés keretében című pályázat zárására Békéscsabán.

A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében, valamint a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztések a SZIE Egyetemi Könyvtár békéscsabai, gyulai, jászberényi és szarvasi könyvtárainak közreműködésével valósult meg. A négy szakkönyvtár összesen 18 750 000,- Ft-ot nyert a pályázati céljainak a megvalósítására.

Az SZIE Egyetemi Könyvtár egyik fontos célkitűzése az egyetemi szintű és egységes könyvtár-informatikai szolgáltatások kialakítása és korszerű ügyviteli folyamatok kialakítása valamennyi szakkönyvtár számára. A fejlesztés eszközeként elsősorban pályázati források kerülnek felhasználásra a SZIE Egyetemi Könyvtár aktív pályázati tevékenységnek köszönhetően.

A most megvalósult pályázat eredményeként megszületett egy közös Könyvtár Portál (http://szakkonyvtar.szie.hu/), megújult az Elektronikus Könyvtár (http://archivum.szie.hu/) és lehetőség nyílt a könyvtárosok szakmai továbbképzésére is. A fejlesztés kiemelt célterületei a következők voltak:

 

Könyvtári Portál fejlesztése a tartalmi szolgáltatások korszerűsítésére

 

A munka során megszületett a négy szakkönyvtár integrált Könyvtári Portálja, amely négy, egy-egy könyvtárat bemutató alportálból áll és számos eleme szervesen kapcsolódik az Egyetemi Könyvtár elektronikus szolgáltatásaihoz. Az új Könyvtári Portál számos funkcióval bővült, a könyvtárak korábbi honlapjai ugyanis még inkább lokális, kari igényeket igyekeztek kiszolgálni és nem foglalták magukba az egyetemi törekvéseket. A fejlesztés magja, és talán legnagyobb sikere is az a közös kereső, amely valamennyi szakkönyvtár adatbázisát egyetlen felületen tette elérhetővé. A szarvasi, a gyulai és a békéscsabai könyvtárak csatlakoztak a HunTéka integrált könyvtári rendszer felhasználói köréhez, így az egyetem teljes könyvtári hálózata immár azonos adatbázis platformon dolgozik.

 

Elektronikus Könyvtár és Tudástár feltöltése, adattartalom fejlesztése

 

Az egyetemi Elektronikus Könyvtár 1550 dokumentummal bővült a megvalósítási szakasz végére. A négy könyvtárból három (SZIE Tessedik Sámuel Könyvtár, SZIE GK Gyulai Könyvtára, SZIE GK Békéscsabai Könyvtára) a projekt segítségével kapcsolódott az egyetemi Elektronikus Könyvtárhoz. Az 1550 feltöltött dokumentum nagy része szakdolgozat, melyek kizárólag a kari könyvtárakban hozzáférhetők, míg a tartalomfejlesztés keretében felkerült régi ritka kiadványokat gyakorlatilag korlátlanul hozzáférhetővé váltak.

 

Könyvtárosok szakmai továbbképzése

 

A könyvtárosok kompetenciáinak fejlesztésére is gondoltak a pályázat kiírói. A pályázatban résztvevő könyvtárak egy-egy munkatársa sikeresen elvégezte a „Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten” című 30 órás, akkreditált könyvtárszakmai tanfolyamot. Ezen kívül még a Könyvtári Portál és az Elektronikus Könyvtár felületét fejlesztő Monguz Kft. munkatársai is tartottak belső továbbképzéseket a portálok adminisztrációs feladataival kapcsolatban.

 

Az új könyvtári szolgáltatások bemutatása és ismertetése – nyilvánosság, helyi rendezvények és ismertetők megtartása

 

2010. szeptember 27-én a SZIE jászberényi könyvtára adott otthont a projekt nyitórendezvényének. Ezen a rendezvényen rövid előadások keretében ismerhette meg a közönség a pályázat célkitűzéseit. (A projektnyitó ünnepség itt megtekinthető: 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/2088,Tamop_megnyito_-_Jaszbereny)

A megvalósítási szakaszban folyamatosan cikkekkel, előadásokkal hívtuk fel a figyelmet a pályázat már megvalósult és tervezett eredményeire.

A pályázat zárórendezvényén elsőként dr. Borzán Anita, megbízott dékán helyettes asszony köszöntötte a résztvevőket, a vendégeket. Büszkeséggel töltötte el, hogy Békéscsaba adhatott otthont ennek a jelentős rendezvénynek, és kifejezte az elismerését a pályázatban résztvevő könyvtárosok felé. Hangsúlyozta a könyvtárak megváltozott és az oktatáshoz kötődő szerepét.

Ezt követően a projektvezető, Uhrin Katalin könyvtárvezető ismertette az elért eredményeket. A fő mérföldkövek áttekintése mellett bemutatta a közös portál legfontosabb funkcióit, és kiemelte a megvalósítás nehézségei mellett azt, hogy maguk a könyvtárosok is komoly átalakuláson mentek át a projekt során.

Seres József, a pályázat szakmai vezetője, aki a pályázat összeállításában is meghatározó szerepet vállalt, előadásában bemutatta a projekt műszaki, informatikai hátterét, valamint beszélt annak a többi TÁMOP pályázathoz kapcsolódásáról, fontosságáról. Az előadás során élő bemutatóval is igyekezett demonstrálni, milyen összetett és sokszereplős fejlesztésről volt szó. Mindezt jelentősen nehezítette a földrajzilag szétszórt helyszínek összefogása is, melynek kompenzálására egy ehhez használt alkalmazásba is betekintést nyújtott.

Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének megbízott igazgatója előadásából a hallgatóság átfogó képet kapott a legfontosabb hazai könyvtárfejlesztési törekvésekről, és arról, hogyan illeszkedik a helyi és a szintén pályázati forrásból megvalósuló országos szakmai program egymáshoz. Az előadó a MOKKA és az ODR országos adatbázisok sikeres összekapcsolásának példáján át biztatta a projektben résztvevőket, hogy folytassák a munkát, alakítsanak ki olyan minőségi könyvtári szolgáltatásokat, amelyekre már régen várt a szakma és a felhasználók is. A pályázatok erre végre lehetőséget adnak, mely törekvést a projekt éppen a MOKKA-ODR adatbázis keresőjének portáljába integrálásával méltón képviseli is.

Sinka Róbert, a SZIE KDKL Könyvtár Informatika és E-learning Részleg vezetője, beszámolt az Egyetemi Könyvtár törekvéseiről, átfogó képet nyújtott az egyetemi törekvésekről és azoknak az adott projekthez kapcsolódó elemeiről. Az áttekintés célja az volt, hogy hangsúlyozza, az egyes fejlesztések nem önmagukért valók, hanem az egész részét képezik. Az egyetemi informatikai szolgáltatások sorában egyre tágabb teret követelő könyvtári szolgáltatások egységes, magas színvonalú megoldásokat követelnek a megvalósítóktól. Az Egyetemi Könyvtárban már működő, nemrég minősítő tanúsítvánnyal is megerősített szolgáltatásai a projekt eredményeképpen valamennyi szakkönyvtárban elérhetőkké válnak. Az Egyetem képzési színvonalát csak azonos, magas színvonalú könyvtári szolgáltatásokkal lehet biztosítani.

A program utolsó előadásában Mazula Zoltán, a Monguz Kft. munkatársa, foglalta össze a cég szerepét a Projekt sikeres megvalósításában. Az ország egyik vezető IKR (Integrált Könyvtári és Menedzsment Rendszer) beszállítójának előadásából kiderült, hogy mind a szolgáltatások, mind a kapcsolódó szoftveralkalmazások olyan bonyolulttá váltak, amelyhez csak tapasztalt szakemberekkel együtt lehetséges egy ilyen projekt megvalósítása. A bemutatott szoftver megoldások mindegyikénél kiemelte, hogy azok leginkább keretmegoldások, amelyeket minden esetben a felhasználók igényeire kell alakítani, ahogy ez a projekt során is történt.

A szép számmal összegyűlt közönség érdeklődve hallgatta az előadókat. A program szakmai részét Marton György fuvolaművész műsora, továbbá Koósné Török Erzsébet, könyvtári főigazgató köszöntője zárta. A projekt résztvevői, az előadók és a vendégek kötetlen beszélgetéssel zárták a programot, melyek közé már beszűrődött a jövő tervezése is.

Örömmel mondhatjuk, hogy a könyvtári pályázat célkitűzései megvalósultak. A pályázat megvalósítási szakasza 2011. december 31-én lezárul, de a közös könyvtári munka, a felhasználói igények folyamatos figyelése, a fejlesztő munka ezt követően is tovább folytatódik az Egyetem szolgálatában.