PPP

 

Közeledik az egyetem gödöllői kampuszának felújítása, de lapzártánkig a szerződés még nem került aláírásra. A legfrissebb információkról a Gépészmérnöki Kar Tanácsának április 24-i ülésén értesültünk, ahol dr. Beke János dékán elmondta, május 7-ig ki kell üríteni a szemináriumi épületet, június 15-ig az aulát. A jelenleg ismert ütemezés szerint a jövő évi tanévzáró ünnepélyt sem lehet még az aulában tartani, viszont a 2007/2008-as tanév kezdetén, szeptember 24-én már tanítani lehet a szemináriumi épületben, ahol a kivitelezés novemberben fejeződhet be.

  A felújításhoz kapcsolódóan döntés született arról, hogy a három karnak egy tanulmányi hivatala lesz a főépületben és ott kap helyet mind a három dékáni hivatal is. A Gépészmérnöki Kar valamennyi oktatási egysége az aulaépületbe kerül.

Taxonomy upgrade extras: