Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

 A szenátus Koósné Török Erzsébet könyvtárigazgató (képünkön) előterjesztésére egyhangúlag jóváhagyta, hogy a Gödöllői Tudományos Könyvtár felvegye Kosáry Domokos (1913-2007) nevét.

A könyvtár új hivatalos elnevezése: Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllő. A névfelvétel indoklása - amit hasábjainkon közzé teszünk -, egyetemtörténeti ismereteinket bővíti.

„Az életének 95. évében elhunyt Kosáry Domokos, az MTA rendes tagja, egykori nagy tekintélyű elnöke, Széchenyi-nagydíjas történész, a nemzetközi tudományos élet és közélet kiemelkedő egyénisége, mellőztetésének időszakában több éven át dolgozott az Egyetem Könyvtárában (1952. október 3-tól egészen 1957 őszéig, letartóztatásáig): kezdetben önálló könyvtárosként, később önálló tudományos kutatóként, végül igazgatóként.

Kosáry Domokos ebben a kényszerű helyzetében is általános és szakmai műveltségével, morális tartásával, emberségével mércét állított, példát mutatott, tanított, s nem utolsósorban dolgozott. Dolgozott határtalan tenni akarással, becsületességgel, tisztességgel, megalkuvást nem ismerő őszinteséggel, bátorsággal.

Hivatalos életrajzi adataiban nem tüntetik fel kellő részletességgel, de ismert, hogy Kosáry Domokos meghatározó egyénisége volt a jogelőd intézmény, az Agrártudományi Egyetem könyvtárának. Elévülhetetlen érdemei vannak a Központi Könyvtár létrehozásának szakmai megalapozásában. Nevéhez köthető - egyéb jelentős eredményei mellett - a Központi Könyvtár tudományos színvonalúvá alakítása; az egyetemi könyvtártól elvárható bibliográfiai és tudományos tevékenység, a rendkívül fontos szakszerű állománygyarapítás, a külső kapcsolatok kiépítése, a széles körű kiadványcsere megszervezése. Ő hozta létre az Agrártudományi Egyetem Tanácsának felkérésére az Agrártörténeti Munkaközösséget, s indította el az Agrártörténeti Szemle című folyóiratot.

Időszakában hat kiadványsorozat hívta fel a figyelmet a Könyvtárra: köztük bibliográfiák, az új szerzemények jegyzékei, az Agrártörténeti tanulmányok, valamint a kezdő kutatóknak készített A kutatás és tájékoztatás segédkönyvei kötetei. Az itt töltött évek alatt sikeresen együttműködött más, jelentős személyiségekkel, oktatókkal, kutatókkal, meghatározó tudósokkal. A Könyvtár számos kiemelkedő rendezvény helyszíne is lett ebben az időszakban. Hosszasan lehetne sorolni szakmai körökben is elismert könyvtári eredményeit, létrehozott értékeit.

A könyvtárunkban és a levéltárunkban megtalálható dokumentumok, iratok feldolgozása, gondozása során nagyon megható számunkra az időszakában keletkezett anyagokat újra átnézni, saját kézírását, kézzel írt katalógusait, jegyzeteit olvasni. Kosáry Domokos élete példa mindannyiunk számára, s emlékét, szellemi hagyatékát tisztelettel őrizzük, ápoljuk itt az Egyetemen. A korábbi, általa megkezdett könyvtári törekvések méltó folytatói kívánunk lenni. Mint kezdeményezők úgy gondoljuk, az egész Szent István Egyetem büszke lehet a Könyvtár új nevére.

Kosáry Domokos névének felvétele lehetővé teszi: tiszteletünk kifejezését; az egyetemen töltött időszakának, a könyvtárügyért tett szolgálatainak, szellemi hagyatékának méltó elismerését, ápolását; a korábbi könyvtári törekvések folytatását; s a jelenlegi könyvtári feladataink sikeres megvalósítását. A név felvételében támogatásáról biztosított a család részéről lánya, Dr. Kosáry Judit professzor asszony. Rektor úrral közösen történt megkeresésünkre írásban is rögzítette támogatását, hozzájárulását: „Igazán meghat, hogy a SZIE Könyvtára felveszi az édesapám nevét! Hozzájárulok, hogy a Szent István Egyetem Könyvtára néhai édesapám, Dr. Kosáry Domokos nevét felvegye..."

Egységesen kezdeményezi a név felvételét a Könyvtár közössége is, ezzel is kifejezve, hogy Kosáry Domokos könyvtári törekvése és egész élete példa mindannyiunk számára. Mindig büszkék leszünk arra, hogy abban a Könyvtárban dolgozhatunk, ahol korábban Ő is.

A Gödöllőn működő Levéltár könyvtári szervezetbe történő integrálását a 49/2007/2008 SZT (2008. április 1.) tartalmazza.

A Szenátus döntését követően egy méltó avató ünnepség megszervezésére kerül sor. Az ünnepi Szenátus ülés várható időpontja 2009. január 21. 10 óra, amelyre Kosáry Domokos egyetemi éveit bemutató tanulmány, kiállítás, valamint emléktábla készül.