Bólyai ösztöndíjas a kiemelkedő fiatal kutatók testületében

A SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar Szociálpedagógiai Tanszékének vezetője, dr. Szarvák Tibor PhD főiskolai docens az MTA idei Bólyai János Kutatói Ösztöndíj pályázatán kétéves támogatást nyert doktori disszertációjának könyvalakban történő megjelentetéséhez.

Dr. Szarvák Tibort az akadémikusok által történő jelölés után beválasztották az Akadémia köztestületének tudományterületenkénti programalkotó munkájába. A kiemelkedő fiatal kutatókból álló testület első ülését november 17-én tartják. A testület tagjaiból alakuló munkacsoportok elsődleges feladata, hogy fogalmazzák meg a tudományterületük és saját maguk tudományos munkával kapcsolatos jövőképét, a magyarországi viszonyok változásának javasolt irányait és az Akadémiához való viszonyukat.

*

Pálinkás József, az Akadémia elnöke a Magyar Hírlapban közelmúltban megjelent interjúban a következőket mondta: „Az MTA-n szeretném létrehozni a fiatal kutatók testületét, körülbelül kétszáz ifjú részvételével, akiktől a magyar tudományos közéletben aktívabb, láthatóbb részvételt várok és kérek, mert ők azok, akik a jövőben az ország szellemi életének meghatározó személyiségei lehetnek."