Fiatal kutatók ötödik konferenciája

 Október 13-15-ig immár ötödik alkalommal szervezte meg a Gazdaságtudomány Fiatal Kutatóinak Nemzetközi Konferenciáját (International Conference for Young Researchers, röviden YRS) a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola.

 

Az elmúlt években a rendezvény sikerét a résztvevők növekvő létszáma is alátámasztja. Míg 2001-ben a közel 80 benyújtott poszter és előadás anyagot még csak egy egykötetes kiadványban jelentette meg a szervezőbizottság, addig 2002-ben a regisztrált és lektorált cikkek száma már meghaladta a százat és szükségessé vált a kétkötetes kiadvány.

 2006-ban tovább emelkedett mind a résztvevők (közel 160 fő), mind a benyújtott anyagok száma (130 poszter és előadás). A szervezők külön figyelmet fordítanak arra, hogy a benyújtott cikkek szakmailag és formailag is magas színvonalúak legyenek, így minden anyagot külön lektoráltatnak és a lektor nevét a cikkek végén fel is tüntetik.

A konferencia nemzetköziségét bizonyítja, hogy magas a külföldi résztvevők aránya, akik az elmúlt években Spanyolországból, Hollandiából, Németországból, Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából, Horvátországból, Törökországból, Litvániából, Bulgáriából, Franciaországból és Szerbiából érkeztek.

2008-ban a konferenciát dr. Szűcs István professzor nyitotta meg, a résztvevőket dr. Solti László rektor köszöntötte. Ezt követően három, a gazdasági helyzet aktualitásaihoz rendkívül jól illeszkedő előadást hallgathattak meg a plenáris ülés résztvevői. Dr. Fehér István professzor az európai vidékfejlesztés aktualitásait elemezte, Dobos Sándor MBA az IBM innovációs tevékenységét mutatta be, dr. Walter György a pénzügyi válsághelyzet indokait és lehetséges kimeneteleit értékelte.

 A fiatal kutatók eredményeiket a következő szekciókban ismertették és vitatták meg: agrárgazdaságtan, informatika, vállalat-gazdaságtan, marketing, pénzügy és számvitel, humán erőforrás menedzsment, közgazdaságtan, vidékfejlesztés.

A konferencia résztvevői szakmai programon vettek részt a második napon. Ellátogattak az Állami Számvevőszékhez, melynek működését dr. Csapodi Pál főtitkár mutatta be. Ezt követően a Budapest Airport tevékenységét ismerhették meg Ferihegyen.

A zárónapon a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD hallgatói ismertették kutatási eredményeiket.

A konferencia jelentőségét mutatja a jelentkezők közel 100%-os részvételi aránya, valamint a közvetlen, baráti hangulat és eszmecsere, amely mindhárom napot jellemezte.

a Szervezők

Pető István felvételei