Dr. Győrvári István

(1925-2008)

 Dr. Győrvári István 1925. október 9-én született, öt gyermekes középparaszti családban Sopronkövesden. Középiskolai tanulmányait a Soproni Állami Széchenyi István Gimnáziumban 1937-1945 között végezte. 1946-tól az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Karának Budapesti Osztályán lett egyetemi hallgató és ott is diplomázott 1950-ben, jeles eredménnyel. Szakmai pályafutását agronómusként a Celldömölki Gépállomáson kezdte 1950-ben, majd 1951-ben a Földművelésügyi Minisztérium Terv Főosztályára került, ahol főelőadóként dolgozott 1954-ig. Saját kérésére a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre helyezték, kezdetben a Tervezési Tanszéken, majd az Agrárgazdaságtani Tanszéken oktatott, 1954-1967 között egyetemi adjunktusi, 1967-1991 között egyetemi docensi beosztásban. 1973-1978 között az Agrárgazdaságtani Tanszék tanszékvezetője, majd 1987-1991 között a Gazdaságtudományi Intézet Kereskedelemtani Osztályának vezetője volt.

Dr. Győrvári István nevéhez kötődik a Kereskedelemtan - a marketing elődje - ismeretkörök és tantárgyak kifejlesztése, illetve oktatásba való bevezetése. Ez a folyamat 1958-ban indult útjára. A tantárgy sikerességét mutatja, hogy közreműködésével, az általa kidolgozott tananyag felhasználásával indult meg a későbbiekben hasonló tantárgyak kidolgozása és oktatása a prágai, a bukaresti és a novi sadi egyetemeken. A külkereskedelmi ismeretek tantárgy keretében először oktatta az európai uniós alapismereteket az EU piacszabályi rendszerének keretében. A Kereskedelemtan és Külkereskedelmi ismeretek tárgykörben több egyetemi jegyzetet és tankönyvet írt, amelyet a magyar agrár-felsőoktatásban egységes tananyagként használtak fel.

Széles körű szakmai, társadalmi tevékenységet folytatott, docensi képviselő tagja volt a Mezőgazdaságtudományi Kar Tanácsának, a kari Szakszervezeti Bizottságnak, elnöke volt a Külföldi Kapcsolatok Bizottságának, illetve titkára volt a Levelező Oktatási Bizottságának. 1982-től egy nagyon sikeres szakmérnöki szakot, a Mezőgazdasági-külgazdasági szakot szervezte meg, és szakvezetőként 1995-ig irányította azt. A szakmérnöki szak a GATE, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem és a Külkereskedelmi Főiskola közös oktatásában került lebonyolításra. Az ott végzett hallgatók a rendszerváltozás időszakában jelentős vállalati és igazgatási pozíciókat nyertek el. A szakmérnök képzés során két évfolyam keretében 20-20 fő erdélyi szakmérnök hallgató is diplomát szerzett.

A GATE-n kívül is sokrétű tevékenységet folytatott, részt vett az Országos Tervhivatal középtávú tervezésében, az OMFB munkájában szakértőként, a MÉM Közgazdasági Főosztályán folytatott középtávú tervezésben. Több mint egy évtizedig a Tejipari Vállalatok Trösztje Felügyelő Bizottságának elnöke volt. Az egyetemen kívül folyó továbbképzésbe is aktívan bekapcsolódott, az ÁGOK Továbbképző Intézetének és a MÉM Mérnök- és Vezető Továbbképző Intézetének képzéseiben rendszeres és megbecsült oktató volt.

Szakmai oktatói munkájáért több kitüntetést kapott, köztük a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, Miniszteri Dicséret, Kiváló Munkáért és Pedagógus Emlékérem.

Dr. Győrvári István több mint 37 éven át alkotó részese volt a GATE oktató és kutató munkájának. „Férfias" alkat volt, ahogy az első tanszékvezetője Berend József jellemezte, férfias volt kinézetét és kitartását illetően is. Az egyetem egyik legmagasabb követelményét támasztó oktatója volt. Szerette a zenét, a verseket, a jó bort és az életet. Nagy érdemei vannak a kereskedelem és külgazdasági ismeretek meghonosításában és fejlesztésében. Az általa kifejlesztett szakmérnöki képzés és tananyagok megelőzték korukat, de az idő azokat igazolta. A Marketing Intézet a marketing és kereskedelmi ismeretek, illetve a tantárgyak kidolgozásában és művelésében neves elődei közé sorolja. Ő volt az önálló Agrármarketing Tanszék első tanszékvezetője, nyugdíjba vonulásáig. Önként kérte nyugdíjazását, mivel egészsége viszonylag korán megromlott. Nyugdíjazását követően sem szakadt el a szívének oly kedves agrárium oktatásától, rendszeresen részt vett az Agrármarketing Tanszék, majd a Marketing Intézet munkájában, a diplomadolgozatok bírálatában, a záróvizsga bizottságokban, és a hazai konferenciák munkájában. Az utóbbi években egészsége jelentősen romlott, amelyet felesége halála tovább súlyosbított.

Dr. Győrvári István 2008. október 17-én hunyt el, kérésére hamvait 2008. november 5-én a Budapesti Új Köztemető szóró parcellájában - szűk családi, baráti körben - örök nyugalomra helyezték. A Szent István Egyetem, a Gazdaság- és a Társadalomtudományi Kar és a Marketing Intézet közössége nevében köszönjük több évtizedes munkádat, amellyel az egyetem és az oktatás fejlesztését szolgáltad.

Pista bácsi nyugodj békében. Isten adjon örök nyugodalmat Neked.