Visegrádi nyitány Nyitrán

 Október 6-án, Nyitrán ünnepélyes keretek között megnyitották a V4 Multi Degree (Visegrádi 4) angol nyelvű, közös képzés tanévét. Az újszerű képzésről szóló megállapodás a Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra (Szlovákia), a Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences (Lengyelország), a Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences in Prague (Csehország) és a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara között jött létre.

A master (MA) képzésben résztvevő hallgatók egy-egy tanulmányi félévüket Nyitrán, Varsóban, Prágában és Gödöllőn töltik. Az egyes intézmények képzésében szereplő kötelező tantárgyakat részben az angol nyelvű képzésben, részben a saját intézményben teljesítik a hallgatók. A tematikában szereplő, a kötelező tárggyal egyező tantárgyat a hallgató anyaintézményében a tantárgyfelelős - a dékán/oktatási dékánhelyettes egyetértésével - változatlan minősítéssel köteles elfogadni.

Diplomadolgozatát minden hallgató a saját intézményében, az ott érvényes feltételek, és szabályok szerint készíti el, védi meg és záróvizsgát is saját intézményében köteles tenni.

Az első évfolyamos hallgatók október 27-28-án a Mezőfalvi Zrt-ben tettek szakmai tanulmányi kirándulást, ahol is megismerkedtek a nagyüzemi gazdálkodással, a vállalati irányítási rendszerével.

A megbízott szakvezető dr. Takácsné dr. György Katalin egyetemi docens. További információkkal is szívesen szolgál az érdeklődőknek a Takacsne.György.Katalin@gtk.szie.hu e-mail címen.