Jön, jön, jön: T-learning!

Ahogyan a határok átjárhatóvá, úgy az alma materek falai átláthatóvá válnak. Számos televíziós műsor bizonyítja, ma már nem kell feltétlenül egyetemi előadókba ülni ahhoz, hogy felsőfokú ismeretekre tegyen szert a mindent tudni akaró ember. Maholnap az is természetessé válik, hogy egy-egy kurzus előadásait a világ akár másik oldalán dolgozó tanárok tartsák. Nemcsak az ismeretek bővülése gyorsult fel, hanem a megszerzésük technikája is. Új verseny bontakozik ki az egyetemek között - s örömmel számolhatunk be róla, hogy a Szent István Egyetem egy következő rakétafokozat begyújtására készül.

B. G.

Dr. Szabó István, a Gépészmérnöki Kar egyetemi docense rektori megbízottként szervezi a Szent István Egyetem médiakapcsolatait. Március elején egy tervező testület megalakítását kezdeményezte egyetemi szakemberek részvételével, azzal a feladattal, hogy határozza meg a televíziós kapcsolatok bővítésének irányait. A munka részeként összegyetemi együttműködésben létrejön a Szent István Stúdió, amelynek munkáját egy karközi média kuratórium felügyelné.

Az egyetem már hosszabb ideje ápol szakmai együttműködést a Magyar Televízióval, s ennek számos műsor eredménye született. Legutóbb decemberi számunkban írtunk az Élni tudni kell! című sorozatról, amelyet 38 héten át sugároz a Magyar Televízió 1-es csatornája. A műsorok bekerültek az MTV video-archívumába, amely interneten keresztül is elérhető (www.mtv.hu/videotar/?id=30352). Ez már a második műsorszéria volt, amely a „királyi tévével" együttműködésben készült el. (Emlékeztetőül: korábban a Zöld egyetem c. sorozatot sugározták.) Áprilistól pedig adásba kerül a Mérnök dicsérete c. produkció, így összességében egy év alatt több , mint 30 órányi műsor készítése valósul meg, ami már önmagában is jelentős hatású. Emellett a Duna TV is partnere a SZIE-nek (a tervek szerint áprilistól Gödöllőn készülnének a Gazdakör c. produkció adásai), s a helyi televíziókkal is ápol kapcsolatokat az egyetem Szarvastól Gödöllőig.

A folytonos megújulás a televíziózásra is jellemző. Dr. Szabó István a tervező testület megalakításának előkészítő ülésén elmondta, hogy a Magyar Televízió vezetése kimondottan igényli az egyetemek részéről érkező kezdeményezéseket, s ez kedvező feltételt kínál új a webes lehetőségeket is kihasználó műsorok generálásának.

Jelenleg olyan elképzelés körvonalazódik, amit az e-learning nyomán t-learningnek is nevezhetünk és erre a világ több országában látni már példát. Rövid időn belül létrejöhet az MTV-SZIE oktatási portál, amire kezdetben felkerülhetnek az együttműködés keretében eddig készült produkciók, valamint az egyetem önálló filmjei, mint például a Szent István előadásokról készült összefoglalók. Szeptembertől indulhat a „professional version", amellyel első lehet Magyarországon a SZIE. Dr. Szabó István olyan angol nyelvű kurzusokat szeretne meghirdetni a televízióban, amelyek egy-egy témakört - mint például az energia - veséz ki 12 1-1 órás előadás keretében. A „merjünk nagyot gondolni" elv jegyében lehetőséget lát arra, hogy előadók sorába „Nobel-díj szintű" tudóst is megnyerjen az egyetem.

A televíziós képzést meg lehet hirdetni egyetemi hallgatók számára, tanuljanak azok akár más intézményben is. A távoktatásos, e-learning elemekkel vegyített kurzusokért kredit ajánlható és az érdeklődés bevételt hozhat az egyetemnek és a televíziónak.

A tervezés gőzerővel folytatódik, s itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy tudassuk: a formálódó tervező testület várja az egyetemi polgárok ötleteit, javaslatait!