Hírek a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karról

A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS-NÖVEKEDÉS HATÁRAI: Új trendek a kereskedelemben című konferenciára kerül sor március 27-én az egyetem Tessedik Sámuel utca 6. szám alatti épületében. A tanácskozást az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának a közelmúltban megalakult Fogyasztás-gazdaságtan Tudományos Bizottsága rendezi. A bizottság elnöke dr. Sikos T. Tamás, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára.

A szekcióülések témakörei: A bevásárlóközpontok társadalomformáló hatása, kereskedelem a digitális korban, a tradicionális kiskereskedelem és bevásárlóközpontok versenye, a beszállítók és kiskereskedők viszonyrendszere, a bevásárlóközpontok építészeti kérdései.

*

MENEKÜLÉS A FOSSZILIS FÜGGŐSÉGBŐL - A BIOENERGIA címmel nemzetközi bioenergia konferenciát rendeznek április 16-án Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban.

A tanácskozáson Intézményi CO2 management - Magyarország lehetőségei az emissziókereskedelemben címmel dr. Fogarassy Csaba, a GTK egyetemi docense, Klímairoda - az egyetemi ifjúság mozgósítása a megújuló energiák terén címmel Lukács Ákos, a Szent István Egyetem doktorandusza tart előadást. A konferenciára a RENEXPO kiállítás keretében kerül sor.

*

VÁROSI VILÁG címmel közli Enyedi György, az MTA rendes tagja, a GTK professor emeritusa tanulmányát a Magyar Tudomány 2009. évi 3. száma.

A szerző a bevezetőben így ír: „Számos tanulmány kezdődik azzal a ténymegállapítással, hogy a 21. század elejére - az emberiség története során először - a városlakók többségbe kerültek a Föld népességében: kb. 3 milliárd ember lakik falvakban s mintegy 3,2 milliárd városokban. A valódi jelentőséget nem az egyszerű többségbe kerülés adja, hanem a városok növekvő gazdasági irányító szerepe, a modern, kreatív gazdaság nagyvárosi koncentrációja, a városokban összpontosuló politikai hatalom. E tényt sokan érzékelik - hol a haladás jeleként, hol elborzadva - célszerűbb azonban a gyorsuló városnövekedést kiváltó társadalmi-gazdasági folyamatok feltárása, mechanizmusának megértése. Három kérdésre keresek választ e rövid összegzésben: (1) hogyan módosítja a jelen városfejlődés a globális városhálózatot? (2) mi a magyarázata a gyorsuló város-növekedésnek? és (3) folytatható-e a jövőben a jelen városfejlődés?