Módosította a szenátus az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzatot

A Szent István Egyetem Szenátusa 2008/2009. tanévi hatodik rendes ülésén, melyet március 18-án Gödöllőn tartott dr. Solti László rektor vezetésével, elfogadta az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, amit a Gazdasági Tanács is támogatott.

B. G.

Az ülés elején dr. Solti László tájékoztatta a szenátust arról, hogy a nemzeti ünnep alkalmából az egyetem több munkatársa kapott kitüntetést (az erről szóló információnk a keretes írásban olvasható).

Az első napirendi pontban dr. Velez Zoltán elnök számolt be a Gazdasági Tanács múlt évi tevékenységéről. Emlékeztetett rá, hogy e testületek létrehozásáról a felsőoktatási törvény rendelkezett. A SZIE Gazdasági Tanácsa fő célként azt tűzte ki 2008-ra, hogy az egyetem kiegyensúlyozott gazdálkodást folytasson. A Bokros programtól kezdődően nagyon erős leépülés tapasztalható az egyetemek működésének finanszírozásában. Az állami támogatás a dolgozók bérét és járulékait fedezi. Az egyetemek saját bevételekre oktatásból, kutatási és fejlesztési tevékenységből valamint szakképzési és innovációs támogatásokból tesznek szert. A gazdasági válság a múlt év őszétől mindezeken a területeken lényeges változásokat okozott. Csökken a GDP, a cégek fejlődése leállt, s csökken a közszférában dolgozók jövedelme. A mind kevesebb megszerezhető forrásért egyre agresszívebb a harc. Multinacionális cégek is napi likviditási gondokkal küzdenek.

- A Gazdasági Tanács és a rektor véleménye szerint is az egyetem pénzszerző képességének a megerősítése a legidőszerűbb feladat - hangsúlyozta dr. Velez Zoltán. - A stabil, harmonikus gazdálkodás fenntartása érdekében növelni kell az egyetem hatékonyságát (a bevételszerző és felhasználó oldalon is). A hatékonyság a SZIE brand értékében és termékeiben - a diplomák elismertségében és a kutatási, fejlesztési eredményekben - nyilvánulhat meg.

A Gazdasági Tanács elnöke azt is elmondta, hogy a testület támogatta a Tessedik Sámuel Főiskola beolvadását.

- A rektor, a szenátus és a Gazdasági Tanács között normális, harmonikus a kapcsolat. Mindig akceptálták egymás felvetéseit. Üléseinkre meghívjuk a rektorhelyetteseket, a dékánokat, az egyetemi hallgatói önkormányzat és a szakszervezetek képviselőjét. A legmélyebb meggyőződésünkkel, az egyetem iránti szeretetünkkel, tisztelettel, szakmai tudásunk legjavát adva próbáljuk végezni a munkánkat - zárta beszámolóját dr. Velez Zoltán.

A következő napirendi pont az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása volt. A gazdasági tanács egyhangúlag támogatta, hogy a tervezete a szenátus elé kerüljön, s kérte, elfogadása után ehhez harmonizálják a februárban elfogadott intézményfejlesztési tervet.

Az előterjesztés szerint az Informatikai Hivatal (IH) a jövőben a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár keretében Informatikai Központként működik, amely egyetemi szinten szolgáltat. Az egyetem karai és központi szervezeti egységei részére az egyetemi képzés, a tudományos kutatás és szaktanácsadás, az igazgatás és ügyvitel területén informatikai és kommunikációtechnikai szolgáltatási, fejlesztési és koordinációs feladatokat lát el. A vitában érvek és ellenérvek hangoztak el e módosítás kapcsán. Tóth Sándor, az IH vezetője módosító javaslatát - az IH maradjon jelenlegi státusában - hatan támogatták. Az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat a rektor által előterjesztett módosítását 5 tartózkodással elfogadta a szenátus.

Érdekességként megemlítjük, hogy dr. Veresegyházy Tamás (ÁOTK) javasolta, ne lehessen a szenátus hallgatói tagja, akinek az összesített tanulmányi átlaga nem éri el a 3,5-et. Dr. Szendrő Péter (GÉK) ezzel kapcsolatban a felsőoktatási törvényre utalt, amely előírja a hallgatók delegálási jogát. Dr. Veresegyházy Tamás ezt elfogadva azt kérte a hallgatói önkormányzatoktól, hogy a maguk számára mégiscsak állítsanak fel egy minőségi szintet.

Umenhoffer Péter, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke azt kérte, hogy a szenátusban a hallgató képviselők aránya érje el a felsőoktatási törvényben lehetőségként szereplő maximumot. Dr. Solti László azt válaszolta, utánaszámolnak, és ha lehetséges, akkor a kérést teljesítik. Az EHÖK elnöke hozzátette: a hallgatók nevében szeretnék kéthetente-havonta egy kötetlen beszélgetésre meghívni a rektort. Dr. Solti László a kérést köszönettel elfogadta.

A szenátus ezután egyetemi címek és kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat véleményezett; módosította az­ Egyetemi Doktori és Egyetemi Habilitációs Szabályzatot, támogatta a Mezőgazdasági Környezetgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak valamint a Vizuális mediátor, iskolai designer szakirányú továbbképzési szak indítását.