Ülésezett a Közalkalmazotti Tanács

Március 10-én ülést tartott Gödöllőn a Szent István Egyetem Közalkalmazotti Tanácsa. Lajos Mihály elnök vezetésével hat napirendi pontot tárgyaltak meg. Ezt megelőzően Soósné dr. Tóth Zsuzsanna főtitkár mutatkozott be a testület tagjainak és adott tájékoztatást időszerű kérdésekről. Az ülésre meghívást kapott Karácsondi Péter, a SZIE-be beolvadt Tessedik Sámuel Főiskola Közalkalmazotti Tanácsának elnöke.

B. G.

Soósné dr. Tóth Zsuzsanna elmondta, hogy jogász és személyügyi szervező végzettséggel rendelkezik. Októbertől februárig megbízott főtitkárként dolgozott, főtitkári kinevezését pályázata alapján nyerte el. Rektori megbízottként a Rövid távú Rektori Program két intézkedésének felelőse volt, ezek közül a Közalkalmazotti Tanács szerepköréhez az Egységes humánerőforrás-gazdálkodás kiépítése áll közel, aminek elgondolását a SZIE szenátusa egy tartózkodás mellett elfogadta. Ez a koncepció a megvalósítás szakaszába lépett. A főtitkár hozzátette, amikor a szenátus tárgyalta az anyagot, tájékoztatta a testületet arról, hogy kollégáival előre is dolgozott: kidolgoztak munkaköri leírás-tervezeteket, képzési és továbbképzés terveket, valamint elkészítették például a cafeteria szabályzat tervezetét. A márciusi szenátusi ülés elé kerülő egyetemi szervezeti és működési szabályzat elfogadása esetén a szóban forgó koncepció végrehajtását is lehetővé teszi. A szavazást követően számos dokumentumot véleményeztetnek, így például a cafeteria szabályzatot a KT-val. A tervezeteket a kari sajátosságok, a közalkalmazottak közösségét a karokon egységesen érintő speciális igényeket figyelembe véve véglegesítik. A főtitkár arra kérte a KT tagjait is, hogy dolgozzanak együtt a vezetéssel, bátran tegyék meg az észrevételeiket.

A KT első napirendi pontjában a gödöllői kampuszhoz tartozó üdülők idei térítési díjaival ismerkedett meg. Lajos Mihály elmondta, hogy a díjak a csopaki és a tiszakécskei üdülőkben sem emelkednek a múlt évihez képest. Javaslatára a KT egyhangúan azt kéri az egyetem vezetésétől, járuljon hozzá, hogy az egyetemi dolgozók a térítési díj felét fizessék. Pálinkás Józsefné, az üdültetés szervező ügyvivő szakértő elmondta, hogy Csopakon 42, Tiszakécskén 12 férőhelyes az üdülő. Munkája során arra törekszik, hogy a fenntartási megbízásokat minél olcsóbban vállalkozó szolgáltatók nyerjék el. A KT tájékoztatást kapott az Állatorvos-tudományi Kar üdülőjének működéséről is.

Második napirendi pontként a tanács közalkalmazotti elismerő címekre tett javaslatokat véleményezett; valamennyit támogatta. Soósné dr. Tóth Zsuzsanna elmondta, hogy változott a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény; a kötelező előléptetések esetén is szükség van a dolgozó minősítésére. Lényeges körülmény, hogy csak a munkaköri leírásban szereplő feladat ellátása kapcsán lehet minősítést végezni. A KT elnöke arra kérte az egyetem főtitkárát, aki erre szívesen vállalkozott, hogy május környékén részletes tájékoztatással segítse a tanács munkáját a funkcióját érintő országos és egyetemi szabályozás változásairól.

A következőkben a KT javaslatot tett arra, hogy az egyetem anyagi lehetőségeinek függvényében különítsen el költségvetésében olyan szociálpolitikai alapot, amivel az egyetem a rászorulókat segítheti segélyekkel, nyaralási kedvezményekkel. Ennek az egyes karokon, kampuszokon megvannak a kezdeményei, hagyományai. Az Állatorvos-tudományi Karon például 2008-ban 161 fő vette igénybe az üdülőt, a gödöllői üdülőkben pedig 925-en töltöttek el csaknem 3400 vendégéjszakát. Mindkét kampuszon működik a lakásvásárlás és lakásfelújítás támogatásának szerény rendszere.

A negyedik napirendi pontban a KT a Cafeteria rendszer egyetemi alkalmazását elemezte. A tanács tagjai fontosnak tartják, hogy a béren kívüli juttatásokkal az egyetem érzékeltesse, minden dolgozója fontos. Ennek érdekében célszerű meghatározni azt a szintet, amelyet valamennyi közalkalmazottnak megad az egyetem. Ezen felül a karok lehetőségeik szerinti támogatást nyújthatnak.

A KT támogatja, hogy a törvényi előírások szerint kibővítsék a tanácsot a Tessedik Sámuel Egyetemi Központból delegálásra kerülő képviselővel.

A KT foglalkozott az oktatói igazolványok igénylésének lehetőségével is. Az egyetem főtitkára elmondta, hogy erről a felsőoktatásról szóló törvény és a SZIE szervezeti és működési szabályzata is rendelkezik. Az oktatói igazolványt nem adják ki automatikusan, hanem igényelni kell azt.

A több mint kétórás ülés végén Lajos Mihály megköszönte mindenki részvételét, s hozzátette, a KT elérhető az egyetem honlapján, s e-mailen is várják az egyetemi közalkalmazottak kérdéseit, észrevételeit.