Még mindig ,,csak” tanítóképző?

BAKOSI TAMÁS

szociális munka szakos hallgató

 Jászberényben található a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara, mely nevében már nem foglaltatik a ,,főiskolai" elnevezés, egyetemi kara lett a Szent István Egyetemnek.

A kar korábban volt már Tanítóképző Intézet, Jászberényi Tanítóképző Főiskola és nem is olyan régen Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karaként működött. A kar képzési repertoárjában azonban már nem csak a tanítóképzés szerepel, hiszen a nevében is az országban egyedül álló elnevezés: Alkalmazott Bölcsészeti Kar lett, ahol képeznek - többek között - tanítókat, andragógusokat, szociális munkásokat és informatikus könyvtárosokat, illetve több felsőfokú szakképzést is indít a kar, nem csak jászberényi székhelyén, hanem más városokban is.

 A karon rendkívül fontos a gyakorlatorientált képzés, ahol a hallgatók az elméleti tudásukat alkalmazva és egésszé téve azt, bővíthetik ismereteiket.

Gyakran találkozom Jászberény utcáin és terein, illetve állomásain olyan emberekkel, akik a kart még tanítóképzőnek mondják, és ha kérdezem tőlük, hogy merre van a Szent István Egyetem, gyakran nem tudják és azt felelik, hogy itt ,,csak" főiskola van. Tudjuk, hogy ma már a „Bolognai rendszerben" nincs főiskolai és egyetemi diploma, hiszen az ezeknek megfelelő Bsc és Msc diplomákról beszélhetünk. Reméljük, nemsokára elindulnak a karon MSc képzések is...

 Vajon meddig leszünk még a ,,tanítóképző"? Persze, az elnevezés nem tükrözi az intézmény által nyújtott képzéseket, de a kar életében fontos szerepet, a tanítóképzést foglalja magában a ,,régi" elnevezés. Ugyanakkor nem szabad elfelednünk, hogy más szakembereket is képez a SZIE ABK, akik sokszor nem értenek egyet azzal, hogy ők a ,,tanítóképzőbe" járnak. Számos buli és rendezvény neve képviseli a ,,főiskolás" nevet, mint jelzőt.

Egy biztos, akárhogy is nevezzük a kart, hozzájárul a Szent István Egyetem képzési rendszeréhez és az itt végzett hallgatók büszkén mondhatják, hogy a SZIE ABK-n diplomáztak!