Verseny helyett együttműködés

A gödöllői karok professzori tanácsa dr. Kozák János elnök vezetésével március 9-én ülést tartott. A tanácskozáson dr. Solti László rektor tájékoztatást adott a Tessedik Sámuel Főiskola beolvadásáról és kérdésekre válaszolt.

B. G.

Az egyetem vezetője elmondta, hogy az integráció révén univerzitásunknak 18 ezer hallgatója és kétezer dolgozója lett. A méretbeli növekedéssel erősebbé vált az intézmény érdekérvényesítési képessége. További jó hír, hogy a csatlakozott karok és a gyulai intézet - amely ugyancsak karrá kíván alakulni, ha sikerül emelnie minősített oktatóinak számát - a régi karokkal közösen a minőségi képzés mellett kötelezték el magukat. Másfelé csak zsákutcába vezet út. Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy a SZIE agrárterületen piacvezető egyetem, akkor megállapítható, hogy itt a minőségi oktatás feltételei adottak.

Az egyetem székhelye Gödöllő, de a SZIE már nem Gödöllő centrikus intézmény, hiszen a 9-ből csak 3 kar található itt - mutatott rá a továbbiakban dr. Solti László, majd emlékeztetett arra, hogy ma már valamennyi karunk egyetemi kar. A jövőben arra kell törekedni, hogy a SZIE egyik kara sem legyen a másiknak vetélytársa, főként ne képzési területeken.

Dr. Jolánkai Márton a párhuzamosság kapcsán tette fel a kérdést, nem csináltunk-e az integrációval magunknak házon belüli konkurenciát?

Bizonyos mértékig igen, hangzott a válasz, de ha a jó szándék megvan, akkor az egy-máshoz közeli területek profitálhatnak is az új helyzetből. Példa erre a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, amely a Gazdasági Karral karöltve MSc képzéseket hirdetett meg Békéscsabán.

Dr. Kósa András a verseny, a jó iskolák közötti választási/válogatási lehetőség megőrzését pártolta, egy olyan egyetem példáját említve, ahol két analízis tanszék működött.

Dr. Lehota József a kereskedelem és marketing szak tapasztalatait ismertetve állapította meg, hogy a BSc szakok erősen regionális jellegűek. Verseny az 50 kilométeren belüli intézmények között tapasztalható, Gödöllő-Békéscsaba távolságban már nem vagyunk versenytársak, ellenkezőleg, kiegészíthetjük egymást. A SZIE hírneve segítheti a békési karok beiskolázását. Az a fontos, hogy a koncepció legyen egységes. Ezt a szervezeti és működési rendszerben kell érvényre juttatni.

Dr. Husti István egyetemi szintű koordinációt igényelt a képzési párhuzamosságok kezelésére. A rektor javasolta, hogy ezeket a problémákat az oktatási bizottságban vitassák meg. Ha ott nem születik megegyezés, akkor a szenátus nem dönt az adott ügyben.

Az ülésen szó esett a gödöllői kampusz felújításának szükségességéről és dilemmáiról, továbbá a szabályozásért kiáltó egyetemi közlekedési és parkolási helyzetről is.