Professor emeritus köszöntés

 Professor emeritusait köszöntötte a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar március 6-án a gödöllői aulában. Mint az ünnepségen elhangzott, a kar jól válaszolt a gazdasági változások által felállított feladatokra, szakjai nagy létszámmal és megelégedéssel működnek. A GTK a professor emeritusok által elindított oktatási, kutatási utat igyekszik folytatni és a kor kihívásainak megfelelő módon tovább vinni. A megjelenteket dr. Solti László rektor és dr. Villányi László dékán köszöntötte. A professor emeritusokat oklevéllel, plakettel, emlékkönyvvel és rózsával köszöntötték, majd dr. Pethő György professor emeritus, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem volt rektora mondott beszédet.

 A GTK professor emeritusai: dr. Baráth Erzsébet, dr. Bíró Ferenc, dr. Bíró Sándor, dr. Dinnyés János, dr. Enyedi György, dr. Kiss Károly, dr. Kósa András, dr. Lőkös László, dr. Nemes Ferenc, dr. Németi László, dr. Pethő György, dr. Romány Pál, dr. Szabó Lajos, dr. Szénay László, dr. Tőzsér János, dr. Völgyesy Pál. Az ünnepségen köszöntötték Kiss Istvánné Marika nénit, nyugalmazott könyvtárost.

 

  
   

 

Balázs Gusztáv felvételei

 

 

Az ünnepség után dr. Romány Pál professor emeritus dr. Villányi László dékánnak írt, itt másolatban közölt levelében fejezte ki köszönetét a találkozó megszervezéséért.

*

Az Elmúlt évtizedek nagyjai című, az ünnepeltek portréjával és a kampusz jellegzetes képeivel illusztrált emlékkönyv röviden ismerteti az esemény főszereplőinek életútját.