Új tervek a tehetséggondozás megvalósítására

 Nagyszerű rendezvényt tekinthettek meg az érdeklődők a SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar zsúfolásig telt Apponyi-termében február 28-án. A 9-14 éves korú előadók Egerből, a Tinódi Sebestyén Tagiskolából érkeztek Homa János igazgató, Thurzóné Mustos Ildikó tanárnő, TDK-koordinátor és Katonáné Hajdu Ilona tanárnő, TDK-koordinátorhelyettes kíséretében. A nézőtéren a kar dékánja, oktatói és hallgatói, valamint a Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárai és diákjai foglaltak helyet. Többen érdeklődő szüleik, nagyszüleik kíséretében érkeztek.

PALLÁNÉ SZÉNÁSI MAGDOLNA

Az egri tehetséges diákok nem először bizonyították nagyszerű képességeiket intézményünkben. A Sonderpedagógia szakos hallgatók már az előző két évben is megcsodálhatták a kis gyermekkutatók és felkészítőik tudását, hiszen a normától eltérő gyerekek közé, akikkel a sonderpedagógia szakos hallgatók foglalkoznak, nemcsak a normától „lefelé", hanem a normától „felfelé" elhelyezkedő tanulók is beletartoznak.

Dr. Barkó Endre dékán, dr. Szvathné Szalay Márta igazgatónő a vendéglátók, Homa János igazgató a vendégek részéről üdvözölte a megjelenteket és méltatta a rendezvény jelentőségét.

Katonáné Hajdu Ilona tanárnő egy hangulatos rövidfilm és zenei aláfestés segítségével bemutatta az egri iskola életét, a minden területen szembetűnően igényes tevékenységét és a tehetséggondozásról vallott koncepcióját.

Pedagógiájuk Nyíri Tamás felfogásából indul ki, miszerint a gyermek is ember, s minden ember tehetséges valamiben. A tehetséges gyermekek egy csoportja most Jászberényben bizonyította, hogy vannak olyan emberek, akik 10 éves koruk körül már komoly szellemi teljesítményt képesek nyújtani. A tehetségeket visszaszorítani nem szabad, de irányításra nekik is szükségük lehet.

Az egri gyerekek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozataikat mutatták be igen magabiztosan és látványosan, power point segítségével. Megtekinthetők voltak az előző években elkészített dolgozataik is.

A következő előadásokat hallgathattuk meg:

- Tősi Virág 4. oszt.: A levetett bőr titkai

- Németh Petra - Németh Fanni 4. és 6. oszt.: Nemcsak az egér szereti a sajtot

- Hegyi Júlia - Hegyi Orsolya 4. és 6. oszt.: A varázslatos világ

- Csonka Laura 4. oszt.: Mesélő növények. Laura papucsa

- Beksi Anna 4. oszt.: Kedvenc állatom a ló

- Wernigg Márton 4. oszt.: Megy a vonat, fut a vonat....

- Madarász Réka: 7. oszt. : Könyvek könyve

Felkészítő tanáraik: Thurzóné Mustos Ildikó, Sinkáné H. Gabriella, Csordás Krisztina, Kézér Karolina.

Mint a témákból látható, a gyerekek figyelme gyakran irányul az élő és az élettelen környezetre, a növény-és állatvilágra, az egészséges étkezés kérdéseire, de társadalmi életünk kérdéseire is. Így kerülhetett sor az Eger környéki vasútvonalak bezárásának kérdéseire, a Biblia elemzésére, a babonák, hiedelmek, a transzcendens mai megjelenési formáinak bemutatására. A gyerekek bátran nyúlnak komoly témákhoz, magabiztosan használják a könyvtárakat, a múzeumi forrásokat, az internetet, alkalmazzák a tudományos adatgyűjtés és feldolgozás módszereit, interjúkat, fényképeket, statisztikát készítenek, felkeresik a helyszíneket, például a természetvédelmi területeket. A felnőttekkel való kommunikációjuk tisztelettudó, bátor és nyílt. Ha kérdésük érdekében a polgármesterrel látják jónak a levelezést, azt is megteszik.

Ezen a délelőttön láthattuk, hogy a tudományos diákkörben kutató gyerekek képesek megismerni és elsajátítani a kreatív, az alkotó, a gondolkodó társadalmi lét elemeit. Személyes hasznuk lesz belőle, ha megélik a tudás megszerzésével, eredményeik bemutatásával együtt járó örömöket, kudarcokat

A tudományos diákköri mozgalom ebben a formában hazánkban már 10 éve működik. A diákok érdeklődési körüknek megfelelően elmélyülnek egy-egy általuk választott tudományos témában és a megadott formai követelményeknek megfelelően 10 oldalas írásos beszámolót készítenek róla.

A verseny kategóriáit a műveltségterületek adják, így van:

- Matematika - Informatika

- Ember és természet - Földünk és környezetünk - Testnevelés és sport

- Ember és társadalom - Életvitel és gyakorlati ismeretek

- Anyanyelv és irodalom - Élő idegen nyelv - Művészetek műveltségi terület.

A verseny lebonyolítása fordulónként történik.

A diákok először iskolájukban mutatják be tudományos kutatásaik eredményeit, majd megyénként, azután régiónként, végezetül az országos döntőn. A következő fordulóba jutást az írásbeli munka és a szóbeli előadást értékelve mindig a zsűri dönti el. Az országos döntőbe jutott előadások összefoglalói gyűjteményben jelennek meg. Néhány cím a tavalyi összefoglalóból: Kamaszok szabadidőben, Csutkarozitól a porcelánbabáig, Karatézni jó, A só élettani hatása, Tisztítószerek mindennapi életünkben, Katonasors a II. világháborúban, Vályogvetők, A csoda mint legfőbb elem Lázár Ervin mesevilágában, Élelmiszerallergia más szemszögből, A zeolitok, A hortobágyi csikósok viselete, A repülés élettani hatása, Tartáskorrekció térben és időben szabadtéri játékeszközökkel, Hazudnak-e az állatok?

Nevezni régiónként kell, a mi régiónk, a Duna-Tisza köze régióközpont Egerben van. Pontos címük: Eger, Felsővárosi Általános Iskola Tinódi Sebestyén Tagiskola, 3300, Vallon út 2. e-mail: tinodi@agria.hu

Az OTDK védnöke professzor dr. Zsolnai József, az MTA doktora, a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének professor emeritusa. Az OTDK titkára és koordinátora pedig Kiss Albert, a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet ÉKP Központjának külső tudományos munkatársa, a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda igazgatója. Elérhetőségük: zalaberiskola@freemail.hu

A bemutató után a két iskola vezetői megbeszélést tartottak a további együttműködésről. Dr. Szvathné Szalay Márta igazgatónő hangsúlyozta, hogy a jászberényi iskola is kiemelt szerepet szán a tehetséggondozásnak, amint ennek már számos jelét is adták. Az igényes munkát, a köz javára végzett hasznos életvitelt kora gyermekkorban kell a tanulóknak magukba szívniuk, hogy a későbbiekben, mint egyének, biztos alapokon álljanak, és a társadalom stabilitását is erősítsék.

A jászberényi és az egri iskola vezetői abban is megállapodtak, hogy a tapasztalatgyűjtés, a horizontbővítés érdekében más országok tehetséggondozásra irányuló koncepcióját is tanulmányozzák. Így került sor a Grazi Gyermekegyetemmel való kapcsolat felvételére, amelynek képviselői 2009. május 18-án Magyarországra érkeznek és részt vesznek az OTDK döntőjén. Grazban a tehetséggondozás másképp valósul meg. Egyik érdekessége, hogy a gyerekek kérdéseit egyetemi professzorok válaszolják meg. Mint mondják, a gyerekekkel való találkozás az ő látókörüket is bővíti és személetüket frissíti. A gyerekek kérdései alapján összeállított évi öt előadásból egy mindig idegen nyelven történik. Az előadásokon kívül workshop jellegű foglalkozásokat is kínálnak. A munkába gazdasági, egészségügyi szakembereket, politikusokat, a helyi médiákat, különböző foglalkozású szülőket is bevonnak, és a rendezvények széleskörű anyagi és szellemi támogatást élveznek.

A Gyermekegyetem szervezői a tudományos munkán kívül egész évben sokféle rendezvényt kínálnak, a családi kirándulásoktól, a koncerteken át a kiállításokig.

A májusi megbeszélést követően valószínűleg sokféle tapasztalattal leszünk majd gazdagabbak. Az igények, a lehetőségek feltérképezése és összegzése után a tapasztalatokat ötvözhetjük, beépíthetjük majd a jászberényi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tehetséggondozásának arculatába, amely remélhetőleg sok sikert és örömet nyújt majd úgy a részvevőknek mind tágabb környezetünknek.

Jászberényben szerencsére a korábbi években is sok nevelő és szülő végzett nagyszerű és színvonalas munkát, a tehetségek kibontakozásának nálunk hagyománya van. A hangsúlyt most a tudatos szervezettségre kívánjuk helyezni, arra kívánunk koncentrálni, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el, ne legyen a véletlen függvénye, hogy minden kisdiák időben megkapja a neki leginkább megfelelő fejlesztést. A tehetségek között a jövőben szeretnénk egyre több jászsági fiatalt köszönteni.

Bartos Kinga felvételei