Oktatási modellprogram a szociális munkásoknak

Napjainkban különösen fontos az, hogy a gyakorlat szakembereit elérje a felsőoktatás. Ez egy kihívás, amelyre számos jó példát találtunk már egyetemünkön. Az egyik legfrissebbet a jászberényi szociális munkás képzésben láttuk.

S. L.

A Fogyatékos Személyek Közalapítványa 2008-ban választotta ki azokat a szakértőket, akik arra vállalkoztak, hogy kidolgozzanak egy 30 órás képzési mintát arról, hogy milyenek napjainkban a fogyatékos személyek segítésének hazai és nemzetközi tendenciái, az akadálymentesítés fizikai és humán dimenziói.

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán a szociális munkás képzés harmadik és a szociálpedagógia szakos hallgatók negyedik évfolyamából közel 25 hallgató vállalkozott arra, hogy e minőségbiztosított tárgy keretében elmélyül a fogyatékosok segítésének világában.

Bármely humán képzésben fontos az érzékenyítés, a ráhangolódás. A szociális munkacsoport tematikája is nagy hangsúlyt helyez e kompetencia fejlesztésére - mondja Deákné Orosz Zsuzsa, a Fogyatékos Személyek Közalapítvány egyik szakértője, a próbatanítás vezetője.

A szociális munka minden ágában fontos, hogy a rászoruló önálló életvitelének szervezése, további fejlesztése beépüljön a jelenlegi és a tervezett társadalompolitikai intézkedésekbe, illetve fontos az, hogy a képzésben is nagyobb hangsúlyt kapjon a szociális munka komplex; projektalapú szemlélete. Remélem, hogy e tárgy is ehhez segíti hozzá hallgatóinkat - hangsúlyozta Szarvák Tibor tanszékvezető.