Pályázati felhívás Bánki Donát életének és alkotásainak bemutatására

A magyar műszaki társadalom 2009-ben ünnepli a világhírű gépészmérnök, tudós és feltaláló Bánki Donát születésének 150. évfordulóját.

Ebből az alkalomból a Magyar Mérnöki Kamara kezdeményezésére a Bánki Donát Emlékhónap keretében megemlékezés-sorozatra kerül sor. Az emlékhónaphoz kapcsolódva a Magyar Mérnöki Kamara (MMK), a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya (MTA), a Gépipari Tudományos Egyesület (GTE), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) két kategóriában pályázatot hirdet középiskolások, illetve egyetemi- és főiskolai hallgatók részére.

  1. Bánki Donát alkotásainak bemutatása modellekkel

A pályázóktól olyan modellek, makettek, számítógépes animációk elkészítését várjuk, amelyek segítségével Bánki Donát alkotásait, azok működését szemléletesen mutatják be.

A kategóriában középiskolások, főiskolai-, illetve egyetemi hallgatók egyénileg vagy munkacsoportokat alkotva készíthetnek pályaműveket. A legjobb alkotások a BMF Bánki Donát Emlékkonferenciáján kiállításra kerülnek, és a szakmai közönség számára a későbbiekben is megtekinthetők lesznek.

  1. Bánki Donát tevékenységének bemutatása

Az egyéni pályázóktól olyan dolgozatok elkészítését várjuk, amelyek írásban vagy képi megjelenítésben a mai fiatalok nézőpontjából átfogóan, vagy egy-egy időszakra, illetve részletre koncentráltan mutatják be Bánki Donát életét, munkásságát.

A pályázók a bírálóbizottság által legjobbnak ítélt dolgozatokat a BMF Bánki Donát Emlékkonferenciáján a szerzők előadhatják, illetve azokat feltesszük a www.bankiemlekhonap.hu honlapra.

A pályaműveket mindkét kategóriában a 2009. április 30-ig beérkezően kell a Magyar Mérnöki Kamarához (1094 Bp. Angyal u. 1-3.) eljuttatni a pályázók nevének és elérhetőségének megadásával. A számítógépes animációkat CD-n vagy DVD-n, a dolgozatokat nyomtatott formában, 2 példányban kérjük.

Mindkét kategória legjobb pályamunkája 100 eFt pénzjutalomban részesül. A pályázatot kiírók a színvonalas pályázatokat további díjakkal és elismerő oklevelekkel kívánják jutalmazni.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására az emlékhónap záróeseményén, 2009. június 06-án Bakonybánkon kerül sor

A pályázattal és a Bánki Donát Emlékhónappal kapcsolatos információk a www.bankiemlekhonap.hu honlapon olvashatók, illetve az ott megadott elérhetőségeken keresztül érhetők el.