Harminc éves a hallgatócsere

  A budapesti Állatorvostudományi Egyetem és a Hannoveri Állatorvosi Főiskola 1978-ban kötött együttműködési szerződést. Az ifjabb nemzedék talán nem is érzi, hogy milyen történelmi jelentőségű lépést tettek az akkori rektorok, dr. Kovács Ferenc és dr. Otfried Siegmann professzor, amikor a több évtizedes szakmai kapcsolatok alapján kezdeményezték, hogy a két, különböző világrendszerhez, ellenséges katonai tömbhöz tartozó ország intézménye együttműködési szerződést kössön. Akkor, amikor állt a berlini fal, szögesdróttal és automata fegyverekkel megerősített határ választotta el a két Németországot, a politika pedig az elkülönülés fokozására, a határok átjárhatatlanná tételére és a fegyverkezési verseny növelésére törekedett. A szerződés különlegessége volt, hogy a hallgatócserét is céljai között szerepeltette.

 E szerződés alapján érkeztek az első nyugatnémet hallgatók 1978-ban gyakorlatra egyetemünkre, majd az utolsó ellenállás legyőzésével 1979-ben megvalósult az első valódi cseregyakorlat, amikor 8 német hallgató jött Budapestre és 1979 júniusában 5 magyar hallgató Papp Zoltán akkori tudományos munkatárs vezetésével Hannoverbe utazhatott élelmiszerhigiéniai és diagnosztikai gyakorlatra. A cseregyakorlat egyedülálló élményt jelentett mindkét csoport tagjainak. Az egykori német hallgatók ma is meghatottan emlékeznek vissza arra a meleg, baráti fogadtatásra, amelyben Magyarországon részesültek, és miközben tartalmas szakmai gyakorlaton vettek részt az egyetemen, nagyüzemekben, állatkórházakban, megismerték az ország számos nevezetességét, számos barátságot köthettek. De feledhetetlen élményt jelentett ez a cseregyakorlat nekünk, magyar hallgatóknak is, akik közül többen akkor voltunk először „nyugati" országban. A Hannoveri Állatorvosi Főiskolán élveztük, hogy hogyan működik egy világszínvonalon felszerelt egyetem, a különféle élelmiszeripari üzemek látogatása közben megismertük Németország számos táját és városát, a Németországot megosztó vasfüggönynél némán megállva többet megértettünk a német történelemből, mint könyvek tucatjaiból. A gyakorlat során jól eső érzéssel tapasztaltuk, hogy nehezebb körülmények között működő egyetemünk ugyanolyan jó tudással vértezett fel bennünket, mint a Hannoveri Állatorvosi Főiskola a hallgatóit, és ami a legfontosabb, megismertünk számos kiváló embert, életre szóló barátságokat tudtunk kötni.

Talán a cseregyakorlat előzmény nélkülisége, különlegessége, talán a cseregyakorlatban részt vevő hallgatók hasonló egyénisége magyarázza, hogy ez a gyakorlat nemcsak szakmai tanulmányút, hanem számtalan személyes barátság forrása is lett. Az eltelt 30 év alatt folyamatos maradt a kapcsolat és a barátság, így 2004-ben, a cseregyakorlat 25. évfordulóján az egykori cseregyakorlatosok részvételével jó hangulatú baráti találkozót tartottunk Budapesten, amelynek része volt egy rövid látogatás is egyetemünkön. A találkozót azzal az elhatározással zártuk, hogy a 30. jubileumot Hannoverben tartjuk.

Az első hallgatócsere 30. évfordulója alkalmából a Hannoveri Állatorvosi Főiskolán egy kollégánk kivételével a teljes német cseregyakorlatos csoport fogadta a dr. Kokavecz Endre korai halála miatt 4 főre apadt magyar csoportot. A jubileumi összejövetelnek különleges hangulatot adott, hogy azon részt vett az együttműködési szerződést kezdeményező két egykori rektor, dr. Kovács Ferenc és dr. Otfried Siegmann professzorok, továbbá dr. Solti László professzor, a Szent István Egyetem rektora, valamint dr. Horst Gläsker, a főiskola egykori tudományos főmunkatársa, aki az első magyar csoport programfelelőse volt.

A Hannoveri Állatorvosi Főiskolán dr. Gerhard Greif, a főiskola elnöke fogadta a találkozó részvevőit, és jelen volt dr. Henner Scholz professzor, az együttműködés korábbi és dr. Hans-Christoph Krebs professzor, a jelenlegi koordinátora. Dr. Gerhard Greif elnök összefoglalta a Hannoveri Állatorvosi Főiskola utóbbi 30 évében történt főbb változásokat és fejlesztési terveiket, majd bemutatta a közeljövőben átadandó Kisállatklinika és Lóklinika épületét, amely minden bizonnyal Európa legmagasabb szintű ilyen létesítménye lesz. A főiskola klinikáin, a világhírű hannoveri állatkertben tett látogatás és a berlini városnézés mellett a hosszú baráti beszélgetések tették feledhetetlenné ezt a jubileumi találkozást, amely azzal az elhatározással zárult, hogy 5 év múlva az Állatorvos-tudományi Karon tartjuk a 35. évforduló összejövetelét.

Bár karunknak számos európai és tengerentúli egyetemmel van hallgatócserét is magába foglaló együttműködése, egyedülálló az, hogy egy egykori cseregyakorlat résztvevői évtizedek múlva is aktív baráti kapcsolatban legyenek, egy hallgatócserének ilyen, több évtizedre nyúló hatása legyen. A Hannoveri Állatorvosi Főiskola és a SZIE Állatorvos-tudományi Kara között 30 éve megkötött szerződés kiemelkedően fontosnak és sikeresnek bizonyult, ennek keretében mintegy 550 hallgató és 170 kutató nyerhetett szakmai tapasztalatokat a partnerintézményben.

Minden eljövendő cseregyakorlatos hallgatónak jó szívvel kívánjuk, hogy a gyakorlata során ilyen kiváló emberekkel találkozzék, kössön velük barátságokat, és ennyi feledhetetlen élményben legyen része, mint nekünk volt 30 éve.

Az első cseregyakorlat magyar résztvevői:

Dr. Csermelyi Márta

Dr. Danczig Erzsébet

Dr. Fodor László

Dr. Pálhidy Attila