Szinergia és műszaki fejlesztés

 Szinergia és műszaki fejlesztés címmel első alkalommal szervezett nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari konferenciát augusztus 30-tól szeptember 3-ig Gödöllőn a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara, a CIGR Magyar Nemzeti Bizottság, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az MTA Agrárműszaki Bizottsága az EurAgEng, az FVM MGI és a MAE Gépesítési Társaság szakmai támogatásával.

B. G.

A tanácskozás közel 200 regisztrált résztvevővel zajlott, 30 ország oktatói, kutatói és hallgatói adtak elő, készítettek posztereket, illetve küldték el cikkeiket a rendezvény kiadványába. Külföldi látogatók Európa és Ázsia számos országából érkeztek, külön kiemelendő a 15 fős török küldöttség részvétele, mely azt is jelezte, a SZIE nem csak az Európai Unió határain belül, hanem azon túl is egyre inkább ismert és elismert felsőoktatási intézmény.

 A konferencia két fő témakör köré szerveződött, melyen belül 6 szekcióban zajlott tudományos eszmecsere. A Szinergia és műszaki fejlesztés alkonferencián belül a mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti termékek előállítási és feldolgozási technológiának újdonságairól tartottak előadásokat, kitérve azok méréstechnikai, műszaki ökonómiai és menedzsment vonatkozásaira is. Az Ésszerű energiafelhasználás a mezőgazdaságban témakörben a megújuló erőforrások gazdaságos, környezettudatos felhasználásával, a napenergia, a geotermális energia, a szélenergia, a biomasszából nyert energia hasznosításával és a mezőgazdasági üzemek energetikai perspektíváival foglalkoztak.

Az aulában megtartott plenáris ülésen a résztvevőket köszöntötte többek között Solti László akadémikus, a SZIE rektora, Beke János egyetemi tanár, rektor-helyettes, az MTA Agrárműszaki Bizottság elnöke, Szabó István, a Gépészmérnöki Kar dékánja, Bíró Tamás, az FVM Mezőgazdasági Főosztály főosztályvezető-helyettese és Reiner Brunsch, a potsdami mezőgazdasági kutatóintézet igazgatója.

A plenáris ülésen Bánházi Gyula Emlékérmet vett át Reiner Brunsch, a potsdami Leibniz-Institut of Agrartechnik igazgatója, Neményi Miklós, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanára és Bak János, az FVM MGI tudományos főosztályvezető-helyettese. Pro Facultate oklevélben részesült Cengiz Akdeniz, az izmíri EGE University egyetemi tanára.

Fotó: Somogyi Ferenc és Balázs Gusztáv