Dr. Szénay László

(1929-2009)

 

 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. h. c. Szénay László DSc, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Professor Emeritusa ny. egyetemi tanár, a mindannyiunk által tisztelt és szeretett Laci bácsi, augusztus 8-án, életének 80. évében elhunyt. Végső búcsút szeptember 1-jén vettünk tőle a cinkotai temetőben.

Dr. Szénay László diplomáját 1955-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte, ezt követően abszolvált a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Külkereskedelmi szakán. 1959-ben egyetemi doktor, 1965-ben kandidátus, majd 1984-ben az MTA doktora lett.

Oktató-kutató tevékenységét a Közgazdaságtudományi, a Gödöllői Agrártudományi, valamint a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemeken végezte, közben hosszabb időt töltött az Agrárgazdasági- és Szövetkezeti Kutató Intézetben.

Nyugdíjba vonulása után a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Agrárgazdaságtani Tanszékén dolgozott. Oktatott és diszciplinárisan művelt tudományterületei széleskörűek, az Agrárgazdaságtan egyetemi tananyagának kialakítása, fejlesztése döntően gödöllői működésének időszakára esett, de jelentős volt az agrár- és szövetkezetpolitika, a mezőgazdasági- és külkereskedelmi áruismeret, a mezőgazdasági üzemtan és az agrármarketing keretében végzett oktatási és oktatásfejlesztési tevékenysége is.

Úgy az agrárgazdaságtanban, mint más területeken végzett tudományos és szervező tevékenysége nagy szakmai elismertségnek örvendett. Az általa oktatott és művelt tárgyak fejlesztésében, tartalmának korszerűsítésében végzett munkáját számos tankönyv és jegyzet önállóan, vagy társszerzőkkel történt megírása fémjelezte. Az utánpótlás nevelésében az oktatás és a kutatás terén egyaránt kiemelkedően eredményes volt. Tanítványai és aspiránsai közül többen a szakma, vezető szakemberei közé számítanak.

Szakmai közéleti tevékenységét az MTA Agrárközgazdasági Bizottságában, a különféle agrár- és közgazdasági bizottságokban, egyesületekben és tudományos konferenciákon fejtette ki. Szakterületén végzett, nagy elismertségnek örvendő munkája, oktató, kutató és fejlesztő tevékenysége, valamint a tudományos utánpótlás nevelésében elért eredményei alapján 1998- ban professor emeritus címmel tüntették ki.

A gazdasági élet és az egyetemi oktatás számtalan vezető közgazdásza tekinti őt tanítómesterének.