Dr. Németi László

1929-2009

 

 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Németi László, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Professor Emeritusa, ny. egyetemi tanár. július 28-án, életének 80. évében elhunyt. Búcsúztatása augusztus 10-én volt a budaörsi Ó-temetőben

Dr. Németi László 1953-ban végzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Agrárközgazdasági Karán. 1960-1964 között az Egyetem Agrárgazdaságtani Tanszékének aspiránsa, majd külső oktatója. 1964-ben kandidátusi, 1984-ben akadémiai doktori fokozatot szerzett. 1981-ben címzetes egyetemi tanárrá, 1986. február 1-jén pedig egyetemi tanárrá, majd főigazgatóvá nevezték ki. Főigazgatói teendői mellett ellátta az Intézet Gazdaságirányítási Tanszék tanszékvezetői feladatait is.

Nyugdíjazását követően a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán a nappali és a doktori képzésben két féléves stúdiummal, az akkori gyöngyösi karon a nappali képzésben féléves agrárgazdaságtani kurzussal vett részt.

Több egyetemi és főiskolai jegyzet írója volt, amelyekből kiemelendő az 1992-ben megjelent ,,A magyar élelmiszertermelés és piacgazdaság" című műve, amely az agráregyetemi oktatás fontos segédkönyve a mai napig is.

Dr. Németi László tudományos munkássága meghatározó jelentőségű volt az elmúlt évtizedek agrárgazdaságtani kutatásaiban. Kezdeményező szerepe volt az élelmiszervertikum több évtizedes elemzésében, az élelmiszergazdaság egységes közgazdasági szemléletének, vizsgálati módszereinek kialakításában. Tudományos munkássága során öt önálló könyvet és mintegy 200 tanulmányt, szakcikket publikált. Szintén tudományos munkásságának részeként két ciklusban volt az MTA Agrárközgazdasági Bizottságának, majd öt évig az Akadémiai Tudományos Minősítő Bizottságának és ezt követően az Akadémiai Agrárökonómiai Bizottságnak tagja.

Opponensként, bíráló bizottsági elnökként és tagként több mint 30 doktori és kandidátusi védésen működött közre. Az 1990-es évek elején mint témavezető négy MÉM és OTKA pályázatot fejezett be sikeresen. „A magyar élelmiszergazdaság alakítása és a versenyképesség feltételei" című témában 1995-1998-as évekre nyert újabb OTKA pályázatot. Az 1100 éves jubileumra készülő három kötetes „Magyarország agrártörténete" című mű három íves önálló fejezet megírására is felkérték, amit örömmel teljesített.

Dr. Németi László a Gödöllői Agrártudományi Egyetemhez egy életen át kötődő, kiemelkedő oktató-kutató munkát felmutató, iskolateremtő, a tudományos képzésben és tudományszervezésben közreműködő, sokáig aktív oktató-kutató munkát végző professzor 1995-ben részesült professor emeritus megtisztelő címben.