Új elnök, megújult elnevezés

Dr. Solti László rektort választotta új elnökének a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club tisztújító küldöttközgyűlése április 24-én, s döntött elnevezésének megújításáról is: sportolóink a jövőben a GEAC - Szent István Egyetem színeiben versenyeznek. Újjáválasztották ügyvezető elnöknek Benkő Ákos mesteredzőt, az ellenőrző bizottság elnökének Ádám Józsefet. Az ellenőrző bizottság két új tagja Kerecsényi Fodor Georgina vívó és Vági Zsolt atléta.

 Az egyetemi sportklub sokrétű tevékenységét ismertető elnökségi beszámolót valamennyi küldött előzetesen írásban megkapta. Szóbeli kiegészítésében Benkő Ákos eddigi elnök és ügyvezető elnök kifejtette: a klubnak nemcsak a sportoló utánpótlást kell nevelnie, hanem a jövő egyetemi hallgatóit is. Ily módon tudja elfogadtatni munkáját az egyetemi közvélemény előtt. A GEAC és a SZIE ebben az értelemben egymásra utaltak. Benkő Ákos kiemelte a városi önkormányzat segítségét, anyagi hozzájárulását a klub működéséhez. Megemlékezett a gazdasági ügyintéző feladatokat éveken át ellátó Markó Gáborról, aki a beszámolási időszakban hunyt el. 

 Dr. Solti László rektor - még elnökké történt megválasztása előtt - elmondta, hogy a GEAC eredményei az egyetem vonzerejét erősítik, amely a Rövid távú Rektori Program egyik célterülete. Éppen ezért nagyobb gondot kell fordítani a sikerek ismertetésére. Örömmel állapította meg, hogy az egyetem és a város együttműködése a GEAC eredményeiben is megnyilvánul.

A küldöttközgyűlést levezető dr. Guth László egyetemi főtitkár a magyar felsőoktatás legeredményesebb sportegyesületeként értékelte a GEAC teljesítményét. Megköszönte Benkő Ákos munkáját, ötéves vezetői tevékenységét, majd arra kérte a klub tagságát, hogy a jövőben többen segítsék őt szerteágazó feladatainak ellátásában, ezzel is erősítve az 1950-ben alakított sportolói közösséget.

A küldöttközgyűlés végül döntött az egyesület megújított elnevezéséről: GEAC - Szent István Egyetem.

*

  Az elnökségi beszámoló megállapította, hogy az elmúlt négy évben a nehézségek ellenére a GEAC ellátta feladatait. Lehetőséget nyújtott a hallgatóknak, az egyetemi dolgozóknak, nyitottságánál fogva a régió lakosainak is, a sport és testkultúra különböző ágainak művelésére; felkeltette az érdeklődést a rendszeres testedzés mentális és fizikális előnyeire; figyelembe vette a hallgatók igényeit a kor újszerű sportjainak befogadására. A GEAC megtartotta hagyományos sportágait, biztosította azok eredményes működését, fenntartotta a DSK-csoportjainak támogatását, elősegítette a csapatok részvételét az Universitas Bajnokságban. Szakember-gárdájával országos bajnokságok és nemzetközi események szervezéséhez nyújtott segítséget. A vívószakosztály Világ Kupa versenyt is rendezett, az atlétikai szakosztály évek óta gazdája a Diákolimpia legnagyobb létszámot - 2000-2200 főt felvonultató mezei futó döntőjének.

  A működés nehézségeiről szólva az elnökségi beszámoló leszögezi, hogy a GEAC jóval kevésbé használja az egyetem létesítményeit, mint ahogy azt egy külső szemlélő gondolná. A legalább húsz éve „parkoló-pályán" lévő sportlétesítmények állapota sokkal inkább a testnevelés oktatását, a diáksportot, a dolgozói sportot és az egyetem vonzerejét sújtja.

  Az egyetemi tanrend és munkarend sajátosságaiból adódik, hogy a hétfő délelőttől csütörtök délutánig itt tartózkodó hallgatók, különösen a hétvégi versenyzés és a legalább heti háromszori edzés miatt nem tudnak, nem akarnak bekapcsolódni a szakosztályok munkájába. Ez a helyzet is indokolta néhány szakosztályban a szervezett utánpótlás nevelést. Az innen egyetemre kerülők lettek igazi stabil tagjai a GEAC sportjának is. Ezért nemcsak a GEAC-nak van szüksége az egyetemre, hanem az egyetemnek is a GEAC-ra.

  A tanrendből adódó problémát elsősorban a csapatsportok sínylették meg. Egy vívó, atléta, asztaliteniszező egyedül is lehet sikeres, de futballban, kézilabdában, röplabdában fix létszámra van szükség.

  Az egyesületet 1950-ben alapították és az elmúlt időszak komoly érdeme, hogy ma is létezik. Érdeme azért, mert alig van egyetemhez-főiskolához köthető egyesület, szakosztály, amely ne szűnt volna meg, vagy nem zsugorodott minimálisra Magyarországon.

  A hazai élvonal legjobbjai közé tartozik az atlétikai szakosztály és a vívó szakosztály. E két szakosztály számottevő nemzetközi eredményekkel is rendelkezik (felnőtt EB, junior VB és EB, ifi VB és EB döntős helyezések!). A többi szakosztály a hazai bajnokságok különböző osztályaiban szerepel és a DSK-csapatok egy része is bekapcsolódik különböző versenyrendezésekbe.

  A GEAC Gödöllő vezető sportbázisa, Pest megye egyik legeredményesebb egyesülete. Az atlétikai és vívó szakosztály a szakszövetségi nyilvántartásokban az ország legjobb műhelyei elismerő kategorizálással rendelkezik.

  A GEAC jó partnere a sportszövetségeknek. Edzőik rendszeres felkérést kapnak a nemzeti válogatottal kapcsolatos szakmai munkára.

  Az elnökség tagjai: Barta Tibor (asztalitenisz szakosztály), Szörényi István (testnevelési tanszék, atlétikai szakosztály), Gémesi Levente (vívó szakosztály), dr. Kovács Attila (röplabda szakosztály), dr. Kondrák Mihály (kosárlabda szakosztály), dr. Nagy Béla (labdarúgó szakosztály).

  Szakosztályok a ciklus végén: asztalitenisz, atlétika, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, vívás.

DSK-szekciók (csoportok): kézilabda férfi-női, floor-ball, rögbi, testépítő, aerobic.

  A 2003-2007-ig terjedő időszakban szakosztály nem szűnt meg, új nem alakult. A DSK-csoportok közül az íjász és a női röplabda megszűnt, helyet követelt a floor-ball és a rögbi.

  A jelenlegi létesítményháttér egyformán komoly akadályt jelent a versenysportban, a DSK-szakcsoportok munkájában és a szabadidő szervezett eltöltésének eredményességében, és ez az egyetemen való sportolás népszerűsítésének nem használt.

 

Balázs Gusztáv felvételei