Tatár Imre gazdasági főigazgatói pályázatát támogatták

A gazdasági főigazgatói pályázatokról is véleményt nyilvánított és a Tessedik Sámuel Főiskolával megvalósuló integrációval is foglalkozott a Szent István Egyetem Szenátusa április 29-i ülésén. A testület tájékoztatást kapott a Rövid távú Rektori Program (RRP) megvalósításán dolgozó Transzparens gazdálkodás munkacsoport javaslatairól és döntött új szakokról. Dr. Solti László rektor bejelentette, az egyetem a városi önkormányzattal közösen a nyáron művészeti alkotótábort szervez hallgatók számára.

B. G.

  A gazdasági főigazgatói megbízás elnyerésére három pályázat érkezett be. Tatár Imre, aki 2004-től látja el a SZIE-n ezt a feladatot, Bukovszky Magdolna, a Színház- és Filmművészeti Egyetem gazdasági főigazgatója valamint Lajterné Hudák Magdolna, a budapesti XVI. kerületi önkormányzat gazdálkodási ügyosztályvezetője pályázott. A Szenátus nagy többséggel Tatár Imre megbízását támogatta. A vitában többször elhangzott, hogy az Államkincstár a legkiegyensúlyozottabban gazdálkodó egyetemnek tartja a SZIE-t.

  Dr. Solti László rektor elmondta, hivatalba lépése óta harmonikus a kapcsolata Tatár Imrével, akit kiegyensúlyozott, nyugodt, higgadt vezetőnek tart. A SZIE azon kevés egyetemek egyike, amelyeknek nincsen köztartozásuk és likviditási problémájuk. A Szenátus és a Gazdasági Tanács véleménynyilvánítása alapján, a fenntartó véleményét is kikérve adja majd ki a SZIE gazdasági főigazgatói megbízását.

 Tatár Imre személyét vitathatatlanul alkalmasnak tartjuk arra, hogy a SZIE gazdasági főigazgatói posztját betöltse - tolmácsolta a Gazdasági Tanács véleményét Velez Zoltán elnök. - Az RRP-ből adódó átszervezések és a felsőoktatásban végbemenő folyamatok nem indokolják, hogy személyi változás legyen, mert az a bizonytalansági tényezők számát növelné. Az elkövetkező időszakot viszont fel kell használni arra, hogy a főigazgató majdani utódját megtaláljuk, aki változatlan minőségben tudja tovább vinni az ügyeket.

  Tatár Imre - figyelembe véve a Szenátus által a múlt év decemberében egyhangúlag elfogadott RRP-t - az elkövetkező évek gazdálkodásának kulcsszavait a következőkben határozta meg pályázatában:

- a fizetőképesség megtartása,

- öngondoskodás,

- átláthatóság, naprakészség,

- a karok gazdálkodásának erősítése, segítése,

- ésszerű vagyongazdálkodás,

- infrastruktúrafejlesztés,

- a hallgatói életkörülmények javítása,

- a saját bevételek növelése.

Az ülésen a kiküldött napirendhez képest több változás is történt. A testület nem vette tárgysorozatba az Állatorvos-tudományi Kar dékáni pályázatáról szóló véleménynyilvánítást, mivel arról a kar tanácsa addig még nem tárgyalt. Felvették viszont és egyhangúlag elfogadták a dr. Csányi Sándor, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánja által előterjesztett átoktatás elszámolási szabályzatot. A szabályzat célja a karok közötti átoktatással kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolásának szabályozása, valamint a kapcsoló költségvetési fejezet tervezési szabályainak meghatározása.

  A Szenátus Karip Krisztina intézkedésfelelős (az MKK gazdasági vezetője) előterjesztésében tájékoztatást kapott az RRP Transzparens Gazdálkodás intézkedéséhez kapcsolódó javaslatokról. A Transzparens Gazdálkodás munkacsoport elsődleges célja a hatékonyság növelésére ösztönző gazdálkodási modell kialakításának elősegítése.

  Az átláthatóság növelésének elsődleges eleme lenne, ha a karok lekérdezési jogosultságot kapnának az összes olyan kiszolgáló, nem kari jogállású szervezeti egység témaszámaiba, melyek finanszírozásához a karok hozzájárulnak. A következő javaslat szerint a nem kari jogállású szervezeti egységek éves költségvetését a karokéhoz hasonlóan készítsék el a szervezeti egységek vezetői és azokat, valamint a karok kiszolgáló egységei összehasonlító finanszírozási táblázatát a dékánok véleményezzék. A munkacsoport a karok által létrehozott hatékonyságvizsgáló bizottság működtetését is javasolja, a témákban jártas külső szakértők meghívásával, annak érdekében, hogy kimutassák, mennyire hatékonyak a karok által a nem kari jogállású szervezetektől megvásárolt szolgáltatások. Szükségesnek látják egy negyedévente ülésező pénzügyi programfrissítési és felülvizsgálati csoport létrehozását. Javasolják, hogy a dékánok minden költségvetési tervezéskor ismerjék meg az egyetemre beérkező összes támogatást, valamint az azokhoz kapcsolódó pontos kiadások listáját. Végül a munkacsoport azt kérte, teremtsenek lehetőséget arra, hogy az intézetek egy-egy kijelölt munkatársa lekérdezési szinten betekintést nyerjen az üzemvitelt és gazdálkodást segítő számítástechnikai programok intézetre vonatkozó részeibe, s részesüljön rendszeres oktatásban a rendszerek felhasználhatóságával kapcsolatban.

  Az egyetemre történő jelentkezések alakulásáról dr. Beke János rektorhelyettes tájékoztatta a a Szenátust. Rámutatott, hogy az összes jelentkezéseket tekintve a SZIE 2007-hez képest előbbre lépett, a 8. a felsőoktatási intézmények között. Egy év alatt megelőzte a Budapesti Műszaki Főiskolát, a Nyugat-Magyarországi Egyetemet és a Miskolci Egyetemet. Az egyetemünkre összesen jelentkezők száma 3,5%-kal,az első helyen jelentkezőké 0,5%-kal csökkent. Nagyjából nullszaldóban vagyunk. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen több mint 40 százalékos a növekedés, a Műegyetemen és a Pázmányon közel 10%-os, miközben a Dunaújvárosba jelentkezők száma több mint 40%, a Károly Róbert Főiskolára jelentkezőké alig kisebb mértékben, a nyíregyházi főiskolára és a Nyugat-Magyarországi Egyetemre jelentkezőkét 20-30%-kal esett. A felvételi jelentkezésekben történt változásokat a karok is kiértékelték. Dr. Beke János a következőkben megköszönte a kapacitás akkreditáció elkészítésében részt vett munkatársak segítségét. A SZIE határidőre elvégezte a 850 oldalas nyomtatott anyagot eredményező feladatot.

  Az egyetem felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Regionális Tudományok Doktori Iskola sikeres akkreditációja érdekében a Magyar Akkreditációs Bizottságnak. Erről dr. Villányi László, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánjának előterjesztésére határozott a Szenátus.

  - A Regionális Tudományok Doktori Iskola akkreditáltatása a SZIE stratégiai érdeke, kérem, támogassák! - mondta dr. Hornok László rektorhelyettes. - A törekvés az egyetem doktori képzéssel foglalkozó közösségétől is megkapott minden segítséget, pedig minden egyes új doktori iskola belépésével a többi iskolába felvehető doktoranduszok létszáma csökken.   

  A Szenátus ülésének végén dr. Solti László rektor bejelentette, az egyetem Gödöllővel közösen nyári alkotótábort szervez hallgatók számára. Mindenkit arra kér, hogy ha a táborba bevonható művész ismerőst tud ajánlani, azt tegye meg a rektori titkárságon!

 

Integráció

 

A Szenátus megerősítve április l-jén kelt határozatát egyetértett a Szent István Egyetem és a Tessedik Sámuel Főiskola 2009. január 1-jei tervezett hatállyal történő integrációjával.

  Az integráció módja a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 36. § (9) bekezdése szerinti beolvadás; a jogutód a Szent István Egyetem.

  A szenátus megbízta a rektort, hogy a Tessedik Sámuel Főiskolával és a fenntartó Oktatási és Kulturális Minisztériummal egyeztetve dolgozza ki a beolvadás részletes menetrendjét, készítse elő az új szervezeti struktúrát és az új Szervezeti és Működési Szabályzatot.