Megjelent a Biographia újabb kiadása

 Szép kiállítású, különleges kötet szerezhető be a SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtárában, a Biographia című munka harmadik, bővített és átdolgozott kiadása, Elhunyt tanáraink és előadóink életrajza 1787-2007 alcímmel. Az első kiadás Kovács Gyula és Fehér György professzorok közös munkája, 1967-ben, a második, 1986-ban látott napvilágot, amikor az állatorvosképzés hazai megindulásának 200. évfordulóját ünnepelték.

Fehér György, az állatorvos-történelem ápolásáért hagyományosan felelős Anatómiai és Szövettani Tanszék nyugalmazott vezetője, újabb húsz év elteltével kiegészítette és átdolgozta a Biographiát, amely az előzőnél ötvenkettővel több, összesen 138 életrajzot közöl az iskolaalapító Tolnay Sándorétól a fájdalmasan korán eltávozott kortársakéig. A szerző ajánlása szerint: „Ismerjük meg az alkotót, az egyéniséget, a szakmaszeretettől fűtött erős akaratot, a szerénységgel koronázott, becsületes, kitartó munkát, a szervezőkészséget és minden mást, ami nélkül tudományt alkotni nem lehet." Az adatokban bővelkedő, szinte lexikonként használható, de személyes vonásokat is felvillantó életrajzi összefoglalásokból az állatorvosképzés és az állategészségügy története is kirajzolódik, továbbgondolásra ösztönözve az olvasót.

A reprezentatív kötet kiemelt szerepet tölt be a kar hagyományainak ápolásában, és részben az interneten is olvasható, a Magyar Állatorvosi Panteon keretében. A kemény kötésű, fekete-fehér fényképekkel illusztrált, 400 oldalas könyv ára 4.000,- forint, megvásárolható a SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtárában.