Tisztújítás az Akadémián

 

Magyar Tudományos Akadémia tisztújító közgyűlése május 6-án titkos szavazással három évre megválasztotta az MTA elnökét, főtitkárát, alelnökeit és főtitkárhelyettesét, valamint a választott akadémikus elnökségi tagokat.

Az MTA elnöke: Pálinkás József
Élettudományi alelnök: Dudits Dénes
Természettudományi alelnök: Kroó Norbert
Társadalomtudományi alelnök: Maróth Miklós
Az MTA főtitkára: Németh Tamás ( a SZIE Gazdasági Tanácsának választott tagja)
Főtitkárhelyettes: Csépe Valéria
Az MTA elnökségének választott tagjai
Élettudomány: Hámori József
Természettudomány: Lovász László
Társadalomtudomány: Török Ádám

 

*

A közgyűlés megválasztotta számos akadémiai testület új tagjait is.

A Felügyelő bizottság tagja lett Hornok László, az MTA rendes tagja (a SZIE rektorhelyettese), a Tudományetikai Bizottság tagja lett Solti László, az MTA levelező tagja (a SZIE rektora).