Botanika I–III.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy megjelent a Nemzeti Tankönyvkiadó új tankönyve, a Botanika I-III. Bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába. Szerkesztette: Tuba Zoltán - Szerdahelyi Tibor - Engloner Attila - Nagy János.

    

 

A tankönyv szerkesztését és túlnyomó részének írását a SzIE MKK Növénytani és Ökofiziológiai Intézetének munkatársai végezték. Megírásában további hat, tudományegyetemi és MTA kutatóintézeti tudós is részt vett. A három kötetre bontott 824 oldalas  tankönyv nemcsak a botanika tárgykörébe tartozó, főiskolákon és egyetemeken oktatott ismereteket öleli fel, hanem a doktorképzés számára is használható tananyag. Az első kötet a legfontosabb sejttani, valamint a magasabb rendű növényekkel kapcsolatos szövettani és morfológiai ismereteket tartalmazza. A második kötet a rendszertani rész, amely a szokásoknak megfelelően a hajtásos növények mellett az algák, mohák, zuzmók és gombák igen heterogén csoportjait is magában foglalja. A szerzők a törzsek, rendek tárgyalásánál a legmodernebb molekuláris biológiai eredményeket használták fel, amelyek alapján a korábbi törzsfáktól esetenként nagymértékben eltérő rokonsági kapcsolatok állapíthatók meg. A harmadik kötet az egyed feletti szerveződési szintek rendszerezésével és azok működésének bemutatásával foglalkozik, nevezetesen növényföldrajz, társulástan, ill. ökológia (funkcionális ökológia és ökofiziológia) fejezetekre tagolódik. A tankönyv nemcsak egyetemi hallgatók és doktoranduszok számára íródott, hanem a tudományos kutatók, sőt a gyakorlati szakemberek, elsősorban a természet- és környezetvédelem, valamint a tájgazdálkodás területén dolgozók érdeklődésére is számot tarthat.