Klíma – környezet – víz

A Bologna rendszer első évfolyama végzett és kapta meg diplomáját vagy tanúsítványát január 16-án a Víz- és Környezetgazdálkodási Karon, Szarvason.

 

 A művelődési ház színháztermét megtöltő hallgatók és hozzátartozók előtt köszöntötte dr. Puskás János mb. rektorhelyettes és mb. dékán az egyetem és a kar nevében is az elnökségben helyet foglaló vendégeket.

Az ünnepségen a fogadalomtételt követően mintegy 80-an vehették át az eddigi tanulmányaik lezárását jelentő dokumentumokat. A friss diplomásokat Domokos László, Békés Megye Önkormányzatának elnöke köszöntötte, kiemelve a megye fejlődésében az oktatás területén mindig kiemelkedő szerepet betöltő szarvasi képzésnek a jelentőségét. Hangsúlyozta a diplomások minél nagyobb arányának megyében tartásának, maradásának fontosságát. Véleménye szerint a kar meghatározó szerepet játszhat a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, a biomassza és az alternatív energia hasznosítás területén.

 Dr. Villányi László dékán a Szent István Egyetem biztosította képzési skálát bemutatva bíztatta a végzetteket továbbtanulásra. A Szarvason újonnan meghirdetett vidékfejlesztő agrármérnök mesterképzés a lehetőségek egyike. Az integrációval Békés megyében egyetemi képzés valósult meg, hiszen a Békéscsabán elindultak után ez a harmadik mesterképzési program, amit a Szent István Egyetem a megyében kínál.

Éder Tamás, az ÉFOSZ elnöke az elmúlt húsz év után az élelmiszertermelés és vele az agrárium újraértékelését emelte ki, mint szükségképpen bekövetkező eseményt. A térség élelmiszertermelési determináltsága és a világ növekvő élelmiszerigénye az agrár- és élelmiszergazdasági tevékenység új típusú szakemberei iránti igény növekedését hozza, különösen a víz, mint az élelmiszer előállításhoz szükséges szűkös erőforrás vonatkozásában.

A mérnökök az alma matertől a kar zászlójára kötött szalagokkal búcsúztak. Dr. Puskás János beszédében a Víz- és Környezetgazdálkodási Kar Tanácsa által elfogadott, a szarvasi hagyományokra alapozott, a jelenlegi képzési szerkezetet megújító „klíma - környezet - víz" fejlődési irányvonalat mutatta be, mely a Mezőgazdaság- és Környezet-tudományi Karral közösen a vízzel kapcsolatosan nem csak az oktatás, ha-nem a kutatás és fejlesztés kompetencia központját kívánja létrehozni. A dékán bejelentette, hogy január 15-én a kar a térség szaktanácsadóival közösen megalapította az Első Magyar Szaktanácsadói Klasztert, melynek menedzsment feladatait a kar látja el. Végül felhívta a figyelmet arra, hogy a programok akkreditálva vannak, az infrastruktúra, a humánerőforrás adott, hallgatói jelentkezések vannak, azonban, ha nem lesz felvehető kapacitás, akkor a megye nem fogja élvezni az egyetemi képzés előnyeit.