Diplomaosztó „Mindenki küldjön maga helyett valakit!”

 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar december 19-én tartotta 2009. évi második diplomakiosztó ünnepségét a gödöllői aulában, melyen dr. Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar Vidéki Hálózat elnöke és dr. Villányi László dékán köszöntötte a végzett hallgatókat. Az eseményen részt vett dr. Beke János rektorhelyettes is.

 

B. G.

 

 

  Dr. Glatz Ferenc köszöntőjében rámutatott: nagy szükség lesz a diplomájukat most átvevőknek az ünnepi percekben arcukon tükröződő optimizmusra, mert olyan korszakban kezdik meg a munkásságukat, amely valószínűleg 10-15 évig az átmenet korszaka lesz.

 

  Összeomlott a világ pénzügyi rendszere és ezt nagy gazdasági megrázkódtatások követik. Átalakul a fogyasztás szerkezete, a piac igénye és a termelés kínálata.

 

  A tudásanyag, amelyre a tantervek épültek, alapjaiban inog meg. Azokban a banki felügyelő bizottságokban, amelyek nem tudnak mit kezdeni az új válság okaival, akadémikusok, Nobel-díjas tudósok ülnek. Az adófizetőknek saját pénzükből kell megfinanszírozniuk a világ legbiztosabbnak hitt intézményét, a bankot.

 

  A második világháború után úgy gondolták, hogy az állam mindenhatóságában nem lehet hinni, hiszen az diktatúrához vezet, ezért más alapra kell helyezni a gazdálkodást, a közösségről való gondoskodást. Ez az alap a pénz és a pénz intézménye, a bank lett. Mindenki azt mondta, a bank nélkül nem lehet gazdálkodni, élni, nem lehet privát vagy közösségi gazdaságokat felépíteni.

 

  Most ismét új szerepet kap az állam.

 

  Ötven-hatvan évvel ezelőt t úgy gondolták, hogy a csodálatos technika révén kialakuló hatalmas ellátó és szállító rendszerek világméretekben megoldják az élelmiszer ellátást. Ez sem sikerült. Mára kiderült, hogy nem lehet a helyi élelmiszert pótolni távolról ideszállított élelmiszerekkel. 2006-2008 között a mezőgazdaságba fektetett tőke több mint 90 százaléka élelemhiányos területeken aktivizálódott. Elkerülhetetlen helyi élelmiszertermelő bázisokat létrehozni, de akkor vágjuk ki az esőerdőket? Ettől felbomolhat a föld bioritmusa, éghajlati katasztrófák következhetnek be. Korunk nagy kérdése tehát az élelem ellátás, miközben visszafejlesztettük az élelmiszer termelés támogatását.

 

   Vita tárgya, miért melegszik a föld. Azt sem tudjuk eldönteni, miért állt elő az elmúlt 12 ezer évben olyan hőmérsékleti állandóság bolygónkon, ami lehetővé tette ez ember elszaporodását. És azt sem tudjuk, hogy mi lesz a következő években, évtizedekben.

 

  Optimizmusra van tehát szükség, mert Önök előtt áll a feladat: az ember és a természet között összeomló harmónia újbóli kialakítása. El kell dönteni a Kárpát-medencében, hogy mi legyen a víztartalékokkal, az éghajlat adta lehetőségekkel, mit termeljünk, hová szállítsunk. Olyan gazdaságot kell a következő 10-15 évben felépíteni, amely a helyi erőforrások és erőviszonyok kihasználásán alapul. Ezért hirdette meg az Európai Uniót a vidékfejlesztés állami feladatát. A vidékfejlesztésnek mindig nagyon konkrétnak kell lennie, másra van szükség az Alföldön, a Dunántúlon és így tovább. 

 

  Köszöntője végén szorgalmat, becsületes és kitartó munkálkodást kívánt a végzett hallgatóknak dr. Glatz Ferenc.

 

  Dr. Villányi László többek között elmondta: a kar és az egyetem világos stratégia mentén dolgozik. A februárban induló keresztféléves képzés mesterszakjaira 950-en jelentkeztek. A mostani ünnepségen kiadott közel 500 diplomához annak idején legalább 3000 jelentkezőre volt szükség.

 

  Köszönetet mondva a tanároknak, a szülőknek és a hallgatóknak, az utóbbiakat arra kérte, tartsák meg az itt kötött barátságokat, mert az erőt jelent a sikerekhez és erőt ad az óhatatlanul előforduló kudarcok elviseléséhez is. Végül hagyományosan azt kérte a hallgatóktól, hogy az alma mater iránti elkötelezettségük jegyében „mindenki küldjön maga helyett valakit!"

 

  A végzős hallgatók nevében Gréczi Piroska búcsúzott, a III. éves hallgatókat képviselve Lankó Anita szólt a diplomájukat átvevőkhöz.

 

  A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar címzetes egyetemi docensi elismerő címet adományozott dr. Forgács Barnabásnak, dr. Szűcs Ernő Péternek, dr. Gonda Gyulánénak, dr. Márki Jánosnak, dr. Koródi Mártának és dr. Váry Annamáriának, amit a kitüntetettek az ünnepségen vettek át.

 

  A fogadalomtétel után a gazdasági agrármérnöki szak, a kiegészítő gazdasági agrármérnöki szak, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapszak, a közgazdász-gazdálkodási szak, a kiegészítő közgazdász-gazdálkodási szak, a gazdálkodási és menedzsment alapszak,  a kereskedelem és marketing alapszak, a humán erőforrás menedzser szak, az MBA, a humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak, a műszaki szakoktató szak, a mezőgazdasági szakoktató alapszak, az okleveles mérnöktanári szak hallgatói, szám szerint 475-en vették át diplomájukat.

 

  A diplomaosztót követő fogadáson 80. születésnapja alkalmából köszöntötték dr. Raátz Elemért, aki a hazai agrár-felsőoktatási intézmények történetében elsőként kapott főtitkári megbízást a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen.

 

Balázs Gusztáv felvételei