Dr. Fábián Ferenc (1941-2009)

Csaknem húsz éves, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett oktató- és kutatómunka során néhai Bíró Endre professzor alapította Biokémiai csoport, majd az ebből kinőtt Biokémiai Tanszék gárdájában jeleskedett. Kutatómunkája eredményes és sokoldalú volt: kezdő kutatóként Bíró professzor speciális munkaterületén, az izom biokémiához kapcsolódóan a szerkezet és funkció közti kapcsolat felderítésével foglalkozott. Több kooperációban a fehérjék szelektív foszforilációjának kérdéseit vizsgálta. Kandidátusi címét 1972-ben a fehérjeanalitika egyik speciális területén végzett kutatómunkájával szerezte, az MTA Enzimológiai Intézetében.

 

  1983-ban állt a Szent István Egyetem jogelődje, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem szolgálatába, a Kémia és Biokémia Tanszéken egyetemi docensként. Oktatási területe a biokémia oktatása általános és speciális képzésben (biotechnológia, posztgraduális képzés). Alapító tagja volt a jelenlegi Biológiai Doktori Iskola elődjének, a „Mezőgazdasági Biotechnológia Biológiai Alapjai" doktori képzési programnak.

 

  Oktatómunkájának meghatározó eleme volt a növényvédelmi oktatás tartalmi megújítása, melynek keretén belül előtérbe került a növényvédőszerek hatásmechanizmusának kérdésköre.. Egyetemi oktatómunkáját a megújítási iránti elkötelezettség vezette. Kapcsolatát hallgatóival az igényesség diktálta szókimondó szigor vezérelte, de az eredményességet mindig elismerte.

 

  Kutatómunkája is a növényvédelemhez kapcsolódott: a Bacillus thüringiensis toxinjának hatásmechanizmusával foglalkozott.

 

  Nyugdíjba vonulását követően erejét és energiáját családjának szentelte

 

  Személyében egy megbízható, az Egyetemet húsz hosszú esztendőn át  szorgalmasan és eredményesen építő munkatársat, egy jó barátot vesztettünk el.

 

  Kedves Fefe, nyugodjál békében.

 

Sajgó Mihály

 

professor emeritus