Kirchhofer József (1919-2009)

December 23-án, 91 éves korában elhunyt Kirchhofer József nyugalmazott testnevelő tanár, a GEAC atlétaedzője. Búcsúztatása január 4-én volt a gödöllői temetőben. A legendás Csosza tanár úr, akiről tisztelői már életében sportklubot neveztek el, emlékezetünkben halhatatlan marad. Lapunk egy dokumentum közzétételével tiszteleg emléke előtt.  

 

   Kirchhofer József 1998. augusztus 19-én, a városházán vette át a Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető címet a városban kifejtett több évtizedes, kiemelkedően eredményes sportpedagógiai tevékenysége elismeréseként. Dr. Kiss Pál István, a Sportbizottság elnöke méltatta addigi életútját. Gondolatait a jegyzőkönyvből idézzük.

 

  „Tisztelt Kirchhofer József Úr! Tisztelt Gödöllői Polgárok! Tisztelt Képviselő-testület!

 

Hadd kezdjem beszédem valami személyessel. Megtiszteltetés és ünnep számomra, hogy a díszpolgári cím adományozása ünnepségén Kirchhofer Józsi bácsi köszöntését Gödöllő Város Képviselő-testülete rám bízta. Ünnep azért, mert a sportbizottság elnökeként olyan embert köszönthetek és olyan valaki kapja meg ebben az évben a díjat, aki mint tisztes városi polgár a sportban öregbítette a város hírnevét az elmúlt hosszú évtizedeken keresztül. Öröm számomra azért, mert más kapcsolódásom is van Kirchhofer József bácsival, hiszen mint diák részt vehettem foglalkozásain. Irigylésre méltó helyzetben vagyok azért, mert több ezer diák örömmel tette volna meg ezt a köszöntést, például azok, akik Józsi bácsi kezei között nevelkedtek, fejlődtek és érezték meg a sport szellemét és kapták meg azt az útravalót, hogy a sport nemcsak fizikai erőnlétet, hanem erkölcsi tartást is jelent.

 

  Kirchhofer József 1919. január 28-án született Gödöllőn. Iskolai tanulmányait a Premontrei Gimnáziumban kezdte. Tekintettel arra, hogy több sportoló és élsportoló is volt a Kirchhofer családban, ezért már fiatal korában a sport elkötelezett híve volt, így teljesen természetes volt mindenki számára, hogy további tanulmányait a Testnevelői Főiskolán folytassa. Ebben az időben már aktív és sokoldalú sporttevékenységet folytatott. Az egyik legnagyobb felkészültséget igénylő sportágban, a tízpróbában 1938-ban az ifjúsági bajnokságon győzelmet ért el. Az önéletrajzi adatok kutatása során számára is meglepetés volt, hogy 1938-ban Kirchhofer József bácsi ifjúsági bajnoksági címet szerzett ökölvívásban.

 

  Mint minden életet, az ő pályafutását is megtörte a II. világháború és az azzal kapcsolatos sok magyart sújtó hadifogság. Annak ellenére, hogy a fogságból megpróbált megszökni, 1947. június 16-án 10 órakor tudta átlépni a szülői ház küszöbét. Tevékenységét a sport iránt érzett elkötelezettséggel, s még nagyobb elszántsággal folytatta, mint testnevelő tanár.

 

  Munkáját a Premontrei Gimnáziumban kezdte, majd az Imre utcai leányiskolában folytatta 1977-ig. Nehéz összeszámolni, de hozzávetőlegesen mintegy 1700 gödöllői gyermekkel ismertette meg hosszú pedagógusi, edzői pályafutása során a sport szeretetét, szellemét, a kitartást, a céltudatosságot és a küzdeni akarást. Munkájának sikerét bizonyítja, hogy tanítványai közül 24-en testnevelői pályát választottak élethivatásuknak. Edzői tevékenységét mi sem jellemzi jobban, hogy Gödöllőt az atlétikai utánpótlás egyik fellegvárának tartják, nemcsak a megyében, hanem országosan is.

 

  Kirchhofer József bácsi tanítványai mind a mai napig 103 országos bajnokságot nyertek. Munkájának köszönhetően több gödöllői ifjúsági sportoló vesz részt napjainkban is nemzetközi versenyeken, így például a legutóbbi eredmény is ezt igazolja: Erdélyi Eszter öt magyar bajnoki aranyérem tulajdonosa meghívást kapott Sanghajba a középiskolások világbajnokságon való részvételre.

 

  Beszélgetésünk során azt kérdeztem Józsi bácsitól, hogy mi a sikerei érdekében tett erőfeszítések legnagyobb mozgató rugója és motivációja? A válasz az volt, hogy az a pillanat, amikor valamelyik tanítványa vagy sportolója fellép a dobogó valamelyik fokára, bemondják a sportoló nevét és hozzáteszik Gödöllő város nevét."

 

  Kispál István beszédét egy Brecht idézettel zárta: „A gyönge nem harcol, aki erősebb harcol talán egy óra hosszat, a még erősebb harcol, hosszú évekig küzd, de egész életen át küzd a legerősebb. És a legerősebb nélkülözhetetlen. "

 

Balázs Gusztáv felvétele