Szabályzatok sorát újította meg a Szenátus 2009-ben

A Szent István Egyetem Szenátusa 2009-ben tíz rendes ülést tartott. A testület július és augusztus kivételével minden hónapban tanácskozott és közel 150 határozatot hozott.

 

A februári ülésen hagyta jóvá a Szenátus az Intézményfejlesztési Terv módosítását, azzal a kitétellel, hogy a terv szükséges módosításait a jövőben is napirenden kell tartani. Májusban fogadta el a testület külön-külön az egyetem és a Tessedik Sámuel Főiskola múlt évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a 2009. évi költségvetési keretszámok kialakítására vonatkozó előterjesztést.

 

Jelentős döntéseket hozott a Szenátus az egyetemi szabályzatok és más dokumentumok aktualizálása területén. Márciusban módosította az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzatot továbbá az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatot. Májusban elfogadta a Gazdálkodási Szabályzatot valamint az Alapító Okirat módosítását. Júniusban elfogadta a Pályázatkezelési Szabályzatot, a Kitüntetési Szabályzat, a Közalkalmazotti Szabályzat, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, a Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat valamint a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzata módosítását.

 

Ugyancsak a 2007/2008-as tanév utolsó szenátusi ülésén a testület meghallgatta és tudomásul vette dr. Solti László rektor beszámolóját a rektori program végrehajtásáról, majd elfogadta a Tanulmányi és Információs Központ szakmai és szervezeti koncepciójának tervezetét.

 

Szeptemberben, a 2009/2010-es tanév első rendes ülésén a Szenátus elfogadta a Foglalkoztatási Követelményrendszer szabályzat módosítását. Októberben módosult az Egyetemi Doktori Szabályzat is. Ezen az ülésen fogadta el a testület a HÉROSZ-Reneszánsz konzorcium ajánlatát a gödöllői kampusz két épületének PPP konstrukcióban történő felújítására. Novemberben a Szenátus elfogadta az Iratkezelési Szabályzat módosítását majd a Főtitkári Hivatal ügyrendjének módosítását.

 

A Szenátus számos személyi kérdésről nyilvánított véleményt, nagy számban támogatta szakok alapítását és indítását valamint együttműködési megállapodások megkötését 2009. évi munkája során.