Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar: több mint ötszáz diploma

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar diplomakiosztó ünnepséget tartott a gödöllői aulában december 18-án. Az agrármérnök szakos (egyetemi), a környezetmérnök szakos (egyetemi és főiskolai),a környezetgazdálkodási agrármérnök szakos (egyetemi), a vadgazda mérnök szakos (főiskolai), valamint az alapképzési szakos hallgatók közül a környezetmérnökök, mezőgazdasági mérnökök, kertészmérnökök, környezetgazdálkodási agrármérnökök, természetvédelmi mérnökök, vadgazda mérnökök, továbbá a vadgazdálkodási szakmérnökök kaptak oklevelet/diplomát.

 Az ünnepség résztvevőit dr. Csányi Sándor egyetemi tanár, dékán és dr. Németh Tamás, az MTA főtitkára köszöntötte. Az eseményen részt vett dr. Solti László rektor is.

Az akadémikus elmondta, hogy minden hallgató várja a diploma átvételének pillanatát. Zaklatott, bonyolult, sok esetben értékvesztett világunkban nagyon fontosak ezek a pillanatok. Hozzátette: Kálti Márk krónikájában írta, akié a föld, a fű, a víz, azé az ország. A Szent István Egyetem mindezekkel a természeti erőforrásokkal foglalkozott és foglalkozik, keresve a világ növekvő népessége igényeinek, az élelmiszertermelés lehetőségeinek valamint a környezet-védelem szempontjainak az összhangját.

Dr. Csányi Sándor ünnepi beszédében elmondta, hogy a kar életében a diplomaosztó a legnagyobb ünnep. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon 2009-ben először erre kétszer került sor. A nyáron 296 fő záróvizsgázott, most 224 főnek sikerült az utolsó próbatétel, közülük 22-en ötéves egyetemi, 202-en BSc és főiskolai képzésben fejezték be tanulmányaikat.

- Ma adjuk át az első, 7 féléves BSc szakon végzett hallgatók diplomáit. S először adunk át több mint félezer diplomát egy évben. Az alapszakos hallgatók teljesítménye - beleértve a közelmúltban 83 diák részvételével lezajlott kari tudományos diákköri konferenciát is - rácáfolnak arra a nézetre - hangsúlyozta -, mely szerint a kétszintű képzés a felsőoktatás degradálását jelentené. Karunk az ország legjobb mezőgazdaság-tudományi képzést adó fakultása, diplomájuk a nehéz időkben is érték.

Dr. Csányi Sándor azt is elmondta, hogy 172 keresztféléves mesterképzési helyre több mint 350 jelentkezést adtak be nagyrészt a kar hallgatói. Örvendetes, hogy a nyári diplomaosztóhoz képest emelkedett a nyelvvizsgával rendelkezők aránya.

Mi a feladat? Jókai Mór kifejezésével élve olyan, a természettudományokból felkészült inzsellérekre van szüksége a magyar vidéknek, akik az életet tisztelve munkálkodnak, termelnek, kereskednek, gyógyítják az élővilágot, mindenkor szem előtt tartva, hogy az ember nem ura az életnek, s utódai kérik számon a tetteit - búcsúzott a hallgatóktól dr. Heltai György egyetemi tanár, a környezetmérnöki szak vezetője. Dr. Turcsányi Gábor egyetemi docens, a természetvédelmi mérnök szak vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetvédő nem ígér profitot a munkájával, „csak" az életet, az élet lehetőségét kínálja nekünk és unokáinknak. Ez elég ok arra, hogy tiszteljük. A boldogsághoz, a tartalmas élethez pedig nem feltétlenül a magas életszínvonalra van szükség, sokkal fontosabb a tartós párkapcsolat, a boldog család, az érdek nélküli barátság.

Az ünnepségen elismerő oklevelet vett át dr. Heltay István, a Vadvilág Megőrzési Intézet c. egyetemi docense és Csorbai Balázs, a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Halgazdálkodási Tanszékének munkatársa.

(bg)