A Szent István Egyetem is bekapcsolódik az EU új, komplex innovációs programjába

A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) az első Kelet-Európába települő uniós intézmények egyike. Az igazgatótanács Budapesten döntött arról, hogy több mint 20 pályázat közül mely három „tudományos és innovációs társulás" kerüljön az Európai Unió védőszárnyai alá.

  Az EIT célja, hogy fokozza Európában az innovációs tevékenységet. Ezt azonban nem a klasszikus K+F területen keresztül szeretné elérni, hanem összekapcsolva a tudomány és az oktatás világát az üzleti szférával. A KIC-ek (Knowledge and Innovation Communities) a társadalom e három szegmenséből kialakított tudásháromszögeket kell, hogy alkossanak saját területükön.

 

  Az egyes tudományos és innovációs társulások tehát egyetemeket, kutatóintézeteket és üzleti alapú vállalkozásokat kapcsolnak össze, hogy a kutatásokban olyan megoldások szülessenek, melyekre az üzleti életben is igény van, s az így megszerzett tudás beépüljön az oktatásba.

 

 

 

Üzlet és tudomány ötvözése másként

 

 

 

  Az EU milliárdos nagyságrendű beruházásokat vár az üzleti élet szereplőitől. Ugyanakkor az üzleti szféráról tudható, hogy csak akkor merészkedik az intézet közelébe és vállal kockázatot, ha már konkrét projekttervek fekszenek az asztalon, és azok megnyerik a tetszésüket. Az EIT Testület már korábban megállapodott arról, hogy az első három KIC-et, tudás-innovációs közösséget 2010-re létrehozzák.

 

  A KIC-ek az EIT gyakorlati tevékenységének alapelemei. A várakozások szerint ezek fogják összefogni és összetartani Európa fragmentált kutatói, oktatási és innovációs erőfeszítéseit. Céljuk, hogy a különböző egyetemek tanszékeit, vállalatokat és kutatóintézeteket hozzanak össze és így „interdiszciplináris, stratégiai területeken hasznosítsák az oktatás és a kutatás eredményeit". Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy az intézet egy hálózatba rendszerezné az egyetemeken rejlő nyers tudást, a kutatásban fellelhető tudományos kezdeményezőkészséget és az üzleti szféra gyakorlatias szemszögét és anyagi forrásait. Az üzlet és a tudomány ötvözésétől új, piacképes, sőt piacvezető technológiákat várnak a kijelölt tématerületeken. A KIC-ek termékeket tesznek majd le az asztalra és sokkal jobban fókuszálnak az eredményekre, mint az EU korábbi kísérletei, amely során kutatók hálózatát igyekeztek kialakítani. A KIC-eket magasan integrált, kreatív és szakértelem vezérelt partnerségeknek tekinthetjük a jövőben.

 

 

 

Clima-KIC

 

 

 

  Az EIT igazgatótanácsa első körben három olyan területen hozott létre KIC-eket, melyek „reagálnak a 21. század kihívásaira". A nyertes KIC pályázatokról 2009. december 17-én született döntés. A benyújtott pályázatok között komoly magyar részvétel a Clima-KIC elnevezésű konzorciumban volt, ahol a gödöllői székhelyű Országos Bioenergetikai Kompetencia Központ (OBEKK Zrt.) irányításával, a Közép-Magyarországi Régió klímatudatos innoválása a cél.   Az OBEKK Zrt. és a Szent István Egyetem Klímatanácsának közös programjai révén tehát a Közép-Magyarországi Régió oktatási és vállalkozói környezete lehet a jövőben ennek az újabb klímatudatos gazdaságfejlesztésnek a célterülete. A hazai programok indításának megkönnyítésére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal egy pályázati kiírás keretében 4,3 milliárd Ft-tal támogatja azokat a magyar intézményeket, amelyek bekerültek valamelyik, az EIT által kiválasztott innovációs közösségbe. A Clima-KIC a klímaváltozás hatásainak enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás érdekében végez majd kutatásokat négy fő területen:

 

- vízgazdálkodás - a túl sok és a túl kevés víz problémájának megoldása,

 

- a termőföldek használata - környezetkímélő technológia, megfelelő termelési hozam mellett,

 

- környezettudatos városok - az alacsony energiaigényű otthonoktól az autókig,

 

- a kockázatok felmérése - új technológiák a környezet vizsgálatára és az egyes klimatikus változások előrejelzésére.

 

 A hazai programok képviseletét a Clima-KIC-ben Gémesi Zsolt, az OBEKK Zrt. nemzetközi kapcsolatok igazgatója látja el, a Szent István Egyetem kapcsolódó programjait pedig dr. Fogarassy Csaba, a SZIE Egyetemi Klímatanácsának főtitkára vezeti.