Fejlődés útján – fejlesztések az Olvasók szolgálatában

BARNA MARIANNA

könyvtáros, a Kosáry Domokos Könyvtár és levéltár az Olvasószolgálati Csoport vezetője

 A 21. század a kihívások százada. A könyvtár szerepe is megváltozott. Ma már nem az információ hordozója az elsődleges, hanem maga az információ, illetve az, hogyan juthat el a leggyorsabban, leghatékonyabban a használóhoz. Ez pedig a szolgáltatások révén valósítható meg. Olyan szolgáltató könyvtárakra, tudástárakra, információs központokra van szükség, melyek középpontjában a használók állnak, s amelyek a minőségre, pontosságra, gyorsaságra és a naprakészségre törekednek.

A 21. századi kihívásokra válaszul a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltára folyamatosan különféle változásokat, újításokat vezet be. Ezek közül most a következőket mutatjuk be.

-        A könnyebb eligazodás érdekében a könyvek az egyes témacsoportokon belül betűrendben helyezkednek el.

-        A kölcsönzési időt ezen túl a könyveken elhelyezett színcsíkok is jelölik:

    piros: nem kölcsönözhető
    zöld: egy hónapra kölcsönözhető
    kék: egy hétre kölcsönözhető
     sárga: egy napra kölcsönözhető

 

 -        Kölcsönzési határidők pontos betartása érdekében a könyvekbe lejárati időt jelző fülek kerültek beragasztásra.

-        Új, olvasóbarát olvasójegy készült, amit szívesebben is használnak, hoznak magukkal Olvasóink

-        Színes és informatív nyomtatványok (pl. Kérőlap a könyvtárközi kölcsönzéshez).

-        A SZIE Lap eddig csak olvasása, megtekintse volt elérhető (egészen a Lap alapí-tásától), viszont 2010-től megvásárlásának lehetősége kialakított a Könyvtárban...

   

 

 

Fotó: SZIE KDKL