A több hallgatót adó családokat is köszöntötték

A Gépészmérnöki Kar szeptember 7-én ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját a gödöllői aulában. A jubileum kapcsán az egész kar megmozdult. Elkészült egy igényes kiadású kötet A mérnökképzés 60 éve a Gépészmérnöki Karon címmel; lendületet kapott a kar digitális emléktárának kialakítása. Az ünnepségen számosan képviselték a volt diákok különböző generációit, évtizedeken át oktató tanárokat köszöntöttek. A vitrinekben eltérő korszakok relikviái emlékeztettek az idő múlására. Az aula oszlopairól a kar dékánjainak fotói tekintettek a sokaságra.

Az ünnepségen elsőként dr. Szabó István dékán vázolta fel a kar jövőképét, majd az 1953-ban végzett dr. Szász István köszöntötte a megjelenteket, akik háromfajta kitűzőt kaptak. A karon végzettek kék kitűzőt viseltek a nevükkel, a végzés évével és azzal a sorszámmal, aminek számozása 1952-ben kezdődött, és azóta minden végzettel egyre csak nő. A meghívott vendégek aranyszínű, még a jelenlegi hallgatók zöld színű kitűzőt viseltek. Dr. Szász István az 53-as számú kitűző tulajdonosa.

Ezután előadások sora következett. Elsőként azt a tanárt, dr. Soós Pált szólította a rendezvényt levezető dr. Molnár Ildikó egyetemi tanársegéd, akinek neve fogalommá vált diákok ezrei számára, és aki 60 évvel ezelőtt, amikor a történet elkezdődött, már a karon volt. Üdvözlését követően dr. Tibold Vilmos videoüzenetét vetítették ki. Az előadók sorában dr. Mikecz István, dr. Szendrő Péter és dr. Beke János volt dékánok következtek.

Köszöntőt mondott öregdiákként dr. Véha Antal egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának dékánja, dr. Csizmazia Zoltán professzor, a Debreceni Egyetem volt rektora, Harsányi Zsolt, a kar tiszteletbeli professzora, az Axiál Kft. tulajdonos ügyvezetője, Szaxon Attila vezérigazgató, aki szintén a kar tiszteletbeli professzora, az IKR Zrt. képviseletében.

A végzett évfolyamok egy-egy képviselője a kar fennállásának 60. évfordulóját hirdető, dékáni aláírással ellátott emlékoklevelet vett át.

A karhoz való kötődést mindennél jobban kifejezi az a tény, amikor egy család több generációjának a tagja szerzi meg itt mérnöki oklevelét. Ezt köszönték meg oklevéllel az Adorján, a Tóth, a Gelencsér, a Szaxon, a Nacsa, a Kováts és a Rezsabek családnak.

Díszoklevélben részesültek azon tanárok, akik a kezdetektől a kar szolgálatában álltak: dr. Beer György professor emeritus, dr. Mikecz István professor emeritus, dr. Soós Pál professor emeritus, dr. Sibalszky Zoltán, dr. Tibold Vilmos és dr. Nyuli Gyula.

Pro Facultate díjban részesült professzor dr. Bereteu Líviu, a Temesvári Egyetem dékánja és professzor Radu Cotetiu, a Nagybányai Egyetem dékánja.

Az ünnepség a karon végzett hallgatók közösségének kezdeményezésére emléktábla avatásával fejeződött be. Az emléktábla felső negyedében, besüllyesztett üvegbetétben nyert elhelyezést a Gépészmérnöki Kar épületének gravírozott képe, a következő felirattal: Eltávozott tanáraink emlékére, állították a Gépészmérnöki Karon végzett hallgatók az Intézmény fennállásának 60. évfordulóján.

Az emléktáblát dr. Szász István, az 1953-ban és Karagity István, a 2010-ben végzett évfolyam képviselői leplezték le.

 

Balázs Gusztáv felvételei