Oktatási modellek

Immár harmadik alkalommal rendezte meg a Neveléstudományi Egyesület, az Elmélet és gyakorlat az oktatásban című nemzetközi konferenciát május 27-29-ig Békéscsabán. A rendezvény – amelynek a társelnöke, Árpási Zoltán, a Gazdasági Kart képviselte – ezúttal az Interkulturális kommunikáció, multikulturális oktatás alcímet viselte.

 

A nemzetközi jelleget jól mutatja, hogy 18 országból több mint 100 előadó volt jelen, és mutatta be kutatási eredményeit. A közép-európai vendégeken kívül számos előadás hangzott el az Egyesült Államokból, a Dél-afrikai Köztársaságból, Ausztriából, Angliából, Törökországból, Spanyolországból, Tajvanról és más államokból érkezett oktatóktól, kutatóktól.

A konferencia plenáris ülésének bevezető előadását a többek között a Világbank tanácsadójaként is tevékenykedő Azra Kacapor Nurkic tartotta, aki a képzés és nevelés jelentőségét a globalizációs kihívások fényében taglalta. Ennek során bemutatta, melyek azok a főbb kihívások, amelyekkel napjainkban az oktatás során szembesülünk, s felvázolt néhány stratégiát, amely ezekre válaszul szolgálhat.

A plenáris ülés elején a Neveléstudományi Egyesület nevében Csereklye Erzsébet köszöntötte a megjelenteket.

A bevezető előadásokat követően tizenegy szekcióban folytatódott a munka. A második nap plenáris előadója előtt a Neveléstudományi Egyesület elnöke, a konferencia főszervezője és a kar oktatója, Karlovitz János Tibor köszöntötte a résztvevőket, majd Dezső Renáta Anna előadása következett, aki két, oktatással kapcsolatos tengerentúli modellt mutatott be és értékelt. A nap további részében újabb tizenkét szekcióban esett szó a legújabb kutatási eredményekről, amelyeket szakmai vita követett.

A szekcióüléseken a munka döntően angol nyelven folyt. Az előadások a képzés, nevelés különböző területeit ölelték fel, bemutatva szerepüket a művészetben, a sportban, az alapfokú oktatásban, s hallhattunk referátumokat a munkapiac, multikulturális társadalomelméletek, az oktatás és a politika témakörében is. A német nyelven előadók a Gazdasági Kar dékán-helyettese, Lakatos Vilmos által vezetett szekcióban prezentálhatták az oktatással kapcsolatos kutatásaikat, illetve részt vettek egy kerekasztal-beszélgetésen, amelyet Kegyes Erika és Bikics Gabriella, a Miskolci Egyetem germanisztikai intézetének docensei vezettek.

A második nap végén Garaj Erika, a Neveléstudományi Egyesület tagja fogalmazta meg a konferencia tanulságait, eredményeit.