A Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola tanulmánykötete

A Szent István Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Economics of Sustainable Agriculture című tanulmánykötete.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az agrárgazdasági tudományterületeken olyan kutatásszervezési és kutatási tevékenységet folytat, amelynek eredményei elősegítik az agrárgazdaság irányításával és szabályozásával összefüggő döntések tudományos megalapozását. Kutatási feladatai átfogják az érték- és járadéktermelés elméleti és gyakorlati kérdéseinek, a felhalmozási-pénzügyi viszonyainak és a gazdasági növekedés összefüggéseinek tisztázását, a termelési tényezők hasznosításának és hasznosságának elemzését, a parciális és komplex hatékonysági mutatók és indikátorok számítását. Külön hangsúlyt helyez a fenntarthatóság, a területfejlesztés, a regionális problémák, a marketing és logisztikai feladatok elemzésére.

A kutatási tevékenység eredményessége érdekében folyamatosan bővülő kapcsolatokat épít ki a külföldi társegyetemekkel, tudományos szervezetekkel. Igyekszik olyan konkrét projektekhez kapcsolódni, mellyel bővíti a kutatás-finanszírozás lehetőségeit, s javíthatja a kutatási kapacitás mérethatékonyságát. A kutatás és oktatásfejlesztés szolgálatába állítja a doktorképzésben rejlő lehetőségeket is. Jelen tanulmánykötetben a legújabb kutatási eredményeinket tesszük közzé – írta a könyvhöz dr. Villányi László dékán.