2010, 2020, Lifelong Planning!

SZÁSZI HAJNALKA

SZIE ABK

 

Az Alkalmazott Bölcsészeti Kar andragógus hallgatóinak egy csoportja ellátogatott a Deák Palotába, ahol Kardos Anita, a Tempus Közalapítvány munkatársa előadást tartott számukra az Európai Unió oktatási célkitűzéseinek végrehajtásáról. Nekünk, leendő felnőtt-képzőknek, akik szinte már a Lisszaboni stratégiával kelnek és fekszenek, érdekes volt arról személyesen is meggyőződni, amiről csak az iskolapadokban hallunk.

 

Egy kis bevezető

 

Lisszabonban, 2000 márciusában az Európai Tanács szembenéz a globalizáció és a tudás alapú társadalom problémáival. Megszületik az elhatározás: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudás alapú társadalma lesz.

2001 márciusában egy jelentés kerül az Európai Tanács stockholmi ülése elé, amely a három stratégiai célkitűzést tartalmazza a cél eléréséhez, ezek 13 részcélra tagolódnak.

2002. február 14-én elfogadják a munkaprogramot, amely a kulcsfontosságú feladatokat tartalmazza a célok eléréséhez.

Most 2010-et írunk.

Jogosan tehetjük fel a kérdést: Valóban azt éljük, amit vártunk?

Azt gondolom, ha ez így lenne, akkor az Európai Tanács új stratégiáiban már nem szerepelne a 2020-as végső dátum.

 

Újabb 10 év, de a tervek a régiek

 

Az előadáson elhangzott, hogy továbbra is fontos lenne az EU-s oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítása, ezen belül is fontos szempont a tanárok és oktatók oktatásának, képzésének fejlesztése, hiszen az ő kezükben van az egész oktatási rendszer változásának a kulcsa. Meg kell határozni, hogy milyen jártasságokkal rendelkezzenek a tanárok és fontos lenne a feltételek megteremtése a tudás alapú társadalom kihívásaival szemben (pl. alap- és munka melletti képzés, a tanárok munkakörülményeinek javítása).

Az oktatás nyitottsága, vagyis, hogy mindenki számára elérhető legyen a tanulás, illetve a társadalmi befogadás, szintén a célkitűzések között szerepel. 2010 többek között ezt a célt is hivatott hangsúlyozni. Mint tudjuk, 2010-et a Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem évének nyilvánította az Európai Tanács és Parlament.

Az információs és kommunikációs technológiai kompetenciák fejlesztése, és néhol kialakítása, továbbra is váratnak magukra. A Leonardo projektje e téren épp aktuális, egy felmérés pedagógusok ilyen jellegű kompetenciáit teszteli.

A 2001-es jelentésben meghatározott 8 alapvető kulcskompetencia ma is épp annyira megállja a helyét, furcsa mód azonban ennyi év elteltével is azt mondhatjuk, hogy a természettudományi és matematikai területeken még mindig gyenge eredményeket érnek el a tanulók, és ez sajnos ahhoz vezet, hogy egyre kevesebben választják az ilyen jellegű pályákat.

A tudományos és műszaki tanulmányokat folytató diákok számának növelése azért lenne nagyon fontos, mert egy versenyképes gazdasághoz ilyen szakemberekre is szükség van. Már egészen fiatalon fel kell kelteni a gyerekek érdeklődését a technika, matematika és természettudományok iránt, ehhez azonban megfelelő számú és képzettségű tanár szükséges e tárgyak oktatására.

Szó esett még a mobilitás fontosságáról, arról, hogy a diákok körében általános legyen a külföldi tanulmányokon való részvétel. Magyarországon ennek jogi és adminisztratív akadályai még leküzdésre várnak. Hiába tanul valaki akár egy fél évet is külföldön, a megszerzett krediteket nem, vagy csak nagyon nehezen tudja elismertetni. Ennek ellenére az Erasmus népszerű a hallgatók körében, Magyarországon 3-4 ezer diák választja a csereprogramot évente. A Tempus is mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanulóknak valóban hasznára váljanak a külföldi tanulmányutak.

Egy nagyszerű eredmény: a Leonardo gyakornokoknak nem kell adózniuk, tevékenységük a szakmai gyakorlathoz kapcsolódik, így, amit kapnak, tulajdonképpen ösztöndíj. Ennek az elfogadtatásához több éves jogi procedúrára volt szükség.

Ahhoz, hogy az Európai Unió tényleg a világ legversenyképesebb gazdaságává váljon, előbb az oktatásban kell változásokat elérnie. Ehhez elengedhetetlen a tagországok közreműködése, és törekvése a minél magasabb fejlettségi szintre. Azt gondolom, hogy Magyarországnak e téren még vannak feladatai. Remélem, hogy a jövőben andragógusaink beváltják a hozzájuk fűzött reményeket.