A nyelvtanulás mindenekelőtt!

Hagyományteremtő szándékkal rendezett először kari tanévnyitó ünnepséget szeptember 10-én a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar a gödöllői aulában. A kezdeményezés melletti egyik érv az eligazodás, hogy az első hallgatók már tanulmányaik kezdetén minél jobban megismerkedjenek a kar őket is érintő célkitűzéseivel, a másik pedig az évfolyamok nagy létszámában rejlik.

B. G.

A gólyák dr. Villányi László dékán köszöntőjéből számos információra tehettek szert.

– Az elsősök közül sokan részt vettek a gólyatáborban és egy hetet már el is töltöttek a szorgalmi időszakból, nagyrészt megismerték a kampuszt, fontos, hogy legyen kari évnyitó is, szólhassunk azokról a törekvéseinkről, amelyek az önök egyetemi tanulmányainak kereteit is meghatározhatják – mondta elöljáróban a kar vezetője.

– Jól döntöttek, amikor Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karára jelentkeztek – folytatta a dékán. – A 2010/2011-es tanévre 2054 elsőst vettünk fel – beleértve a mesterszakokon tanulmányaikat kezdőket is –, akik remélhetően valamennyien be is iratkoztak. A magas felvételi létszám összeegyeztethető azzal a kari célkitűzéssel, hogy a minőségi képzést kell erősíteni – s véleményem szerint ez az önök iskolaválasztását is motiválta. Huszonöt egyetemi tanár, közel ötven egyetemi docens és mintegy ötven adjunktus tanít a karon, akiknek köszönhetően 11 alap- és 11 mesterszakot indíthatott a GTK.

Az univerzitásról elmondta, hogy az idén elnyerte a Kiváló Egyetem elismerést, s a hazai felsőoktatási mezőnyben a 7. helyre tehető a rangsorban. A bolognai rendszerre való áttérést megfelelő felkészültséggel hajtotta végre a SZIE.

A továbbiakban dr. Villányi László felhívta a gólyák figyelmét arra, hogy az egyetemisták tanulmányi követelményei ugyan kötetlenebbül teljesíthetők, mint ahogyan a középiskolában volt, a nagyobb szabadság azonban nagyobb önállóságot, felelősséget igényel minden hallgatótól.

Köszöntőjében a legnagyobb hangsúlyt arra helyezte, hogy a hallgatók mielőbb megszerezzék a szakjukhoz szükséges nyelvvizsgát. Ennek hiányában a diplomák páncélszekrénybe kerülnek majd, mindaddig, amíg ezt a feltételt nem teljesítik.

– Nagyon szépen kérek mindenkit a nyelvtanulásra! Talán ez a legfontosabb mondanivaló, amiért mindenképpen találkozni akartam önökkel. A feltételeket igyekszünk megteremteni ahhoz, hogy versenyképes idegen nyelvtudással hagyják majd el az egyetemet, beleértve a szaknyelvet is.

A továbbiakban dr. Villányi László szólt arról is, hogy a kar nemzetközi kapcsolatai segítik elérni azt a törekvésüket, hogy külföldi hallgatókat angol nyelven képezzenek.

Örömmel köszöntötte a FAO együttműködés keretében a magyar állam ösztöndíjasaiként megjelent külföldi diákokat is. Szeretnék természetessé tenni, hogy a magyar hallgatók is néhány tárgyat angolul tanuljanak.

A kar számára nagy előnyként értékelte, hogy a gödöllői kampuszt két társkarral együtt alkotják, továbbá azt is, hogy a budapesti képzési hely mellett már a SZIE szarvasi és békéscsabai karain is oktatnak GTK-s mesterszakokon hallgatókat. A GTK regionális beágyazottsága figyelemre méltó érték.

Befejezésül arra kérte a hallgatókat, hogy volt középiskolájukban, baráti körükben ajánlják a továbbtanulni kívánóknak a GTK-t.

Az évnyitó ünnepségen Katsuhiko Namikawa, a japán Josai Egyetem vezérigazgatója is köszöntötte a megjelenteket. E hónap végén öt gödöllői egyetemista utazik Japánba tanulni, majd ugyancsak öt japán diák érkezik a SZIE-re, s 2011-től remélhetően ennél sokkal több.

Korábban odaítélt GTK Emlékplakettet vettek át több évtizedes oktatói, kutatói munkájuk elismeréseként dr. Bíró Sándor, dr. Kósa András, dr. Nemes Ferenc, dr. Pethő György, dr. Völgyesy Pál professor emeritusok. A múlt évben elhunyt dr. Szénay László professor emeritus emlékplakettjét lánya, Szénay Krisztina vette át.

A 2010/2011-s tanévre a nemzeti erőforrás miniszter Köztársasági ösztöndíjat adományozott Szabó Virág, Domoszlay Kitti, Ozgyinová Erika, Turán Evelin, Pazsiczki Anita, Ármós Boglárka, Bobál Zsófia, Viola Katalin és Kiss Ádám Gergő hallgatóknak a kiemelkedő tanulmányi eredményért, a szakmai területen végzett kimagasló munkáért.

A szerző felvételei